• PRÍJMITE VÝZVU K TANCU

  Vyskúšajte si dva mesiace zdarma
  prácu s eAukčným TENDERBOX systémom, JOSEPHINE alebo WORKFLOW.
  BluePilot
 • ZDIEĽAME SKÚSENOSTI

  Skúsenosti a schopnosti, ktoré sme praxou získali,
  ponúkame k zdieľaniu na workshopoch, seminároch a konferenciách.
  Kalendár akcií
 • ATMOSFÉRA, ZDIEĽANIE, ZRUČNOSTI, FESTIVAL

  eBF je najväčšie odborné stretnutie o ELEKTRONIZÁCIÍ
  firemného nákupu a verejného obstarávania
  Festival eBF

Naša misia

 

Slúžime nákupným tímom a verejným obstarávateľom. Sme rozsievači a propagátori elektronizácie procesov. Rozumieme trendom v tejto oblasti a veríme v modernizácii, transparentnosť a významu úspory, či už finančnej alebo časovej. Vieme, ako a kedy je možné ktorý nástroj použiť. Sme obzvlášť silní v eAukciách. V ich prípade patríme v počte uskutočnených súťaží medzi najväčších hráčov Európy.

proebiz

Čo o nás klienti hovoria

 
TEDOM a.s. využíva systém PROEBIZ od júla 2010, a to k plnej spokojnosti. Spolupráca s celým tímom by mohla byť ukážkovým príkladom skutočného dodávateľsko-odberateľského partnerstva. Akákoľvek realizácia zákazky prebehla vždy profesionálne, a to nielen vďaka výborne nastavenému systému a jeho aktualizovaní podľa vzniknutých potrieb, ale i vďaka prozákaznícky orientovanému prístupu celého tímu PROEBIZ. Z nášho vzťahu máme pocit vzájomného prínosu, pričom efektívnosť využívania systému PROEBIZ máme preukázanú ekonomickými výsledkami.
Marie Maloušková
Manažérka strategického nákupu, TEDOM, a.s.
Za celú dobu používania systému PROEBIZ zďaleka prevažujú jednoznačné klady. Medzi ne patrí nielen zmienená úspora, pohybujúca sa dlhodobo v pásme 15 až 20 % investičných nákladov, ale tiež transparentnosť celého procesu a menšia papierová záťaž. Vzhľadom k transparentnosti sú tak ľudia podieľajúci sa na zadávaní verejných zákaziek chránení pred tlakom dodávateľov a zhotoviteľov.
Petr Rys
starosta mesta Bruntál
Jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli systém PROEBIZ využívať, bol fakt, že aplikácia PROEBIZ, na rozdiel od ďalších riešení na trhu, disponuje veľkou mierou flexibility v oblasti možností nastavení a customizácie na mieru, spolu s rozsiahlym portfóliom doplnkových asistenčných služieb – napr. lokálna podpora technického i odborného rázu. Podpora jednotlivých zákaziek v národných jazykoch jednotlivých krajín Európy je pre nás veľkým benefitom, pretože zaisťujeme nákup surovín, materiálov a služieb pre všetky závody AGC Group v Českej republike, Poľsku a na Slovensku. V priebehu rokov, v ktorých sa systém z nášho pohľadu osvedčil ako komplexný nákupný nástroj, začali PROEBIZ využívať tiež ďalší členovia skupiny AGC Group v západnej Európe. Postupne sme úspešne zapracovali i použitie ďalších typov aukcií (hlavne NIPPON) a modul dopytov, ktorý sa ukázal byť veľmi efektívnym, najmä z pohľadu riešenia nákupných požiadaviek menšieho finančného objemu.
Ing. Petr Toláš
manažer nákupu, AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Cez systém PROEBIZ realizujeme verejné obstarávanie od roku 2006, ponúka sa tak ohliadnutie za našimi skúsenosťami. Na spolupráci s tímom PROEBIZ si osobne najviac vážim to, že svoje produkty naďalej vyvíjajú, sú ochotní riešiť požiadavky od nás, klientov, a sú otvorení diskusií.
Mgr. Jana Hybšová
Vedúca odboru verejného obstarávania, Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe

Kalendár akcií

 
JOSEPHINE - pravidelné školenie
Martin Mikušec

Pravidelné školenie špecialistov VO.

Cena: 90 € Veřejné zakázky
PRAKTIK ARÉNA – Nákup v době elektronizace
Hana Sušková / Petra Flagner / Daniel Brom / Kateřina Votíková / Igor Horváth / David Salzmann

Efektní a efektivní vyjednávání s dodavateli a inspirativní příklady dobré praxe

Cena: 2300 Kč
Regularne szkolenie JOSEPHINE
Piotr Krompiewski

Regularne szkolenia specjalistów ds. zamówień publicznych. Podczas szkolenia dowiesz się, jak pracować z systemem elektronizacji zamówień publicznych, w tym DSZ - JOSEPHINE i skonfigurować wł...

Cena: 499 zł
Elektronické katalogy a DNS
Jana Vítová / Jan Cudlín

Vítejte ve světě flexibilního tendrování! Elektronické katalogy umožňují zadavatelům snadno vybrat nejvhodnější produkty z detailních informací o nabídkách dodavatelů. Dynamický n...

Cena: 3500 Kč Veřejné zakázky
Przy kawie o zakupach

Spotkanie w kawiarni przy wyśmienitej kawie i dyskusja na temat zakupów, zapytań ofertowych, elektronizacji i nie tylko! Zapraszamy do kawiarni!

Cena:
PROEBIZ JOSEPHINE - pravidelné školení
Jan Cudlín

Školení specialistů VZ. V rámci školení se naučíte pracovat se systémem na elektronizaci VZ včetně DNS - JOSEPHINE a nastavíte si svojí vlastní zakázku.

Cena: 3000 Kč Veřejné zakázky
PROEBIZ TENDERBOX - pravidelné školení
Sofie Popova

Pravidelné doškolování uživatelů sw systému PROEBIZ TENDERBOX z firem a institucí.

Cena: 3000 Kč
Bezpieczne Zamówienia Publiczne
Beata Gałuszka / Piotr Krompiewski

Jak w prosty i skuteczny sposób przeprowadzić ZP w formie elektronicznej.

Cena: Veřejné zakázky
RESTART - Regular training sw PROEBIZ TENDERBOX

Regular training of PROEBIZ TENDERBOX sw system users from companies and institutions that show interest in this service. We are ready to teach a maximum of eight people, we limit the number in order ...

Cena: 100 € Firemní nákup
RESTART - Pravidelné školení sw PROEBIZ JOSEPHINE
David Salzmann

Pravidelné školení specialistů VZ. V rámci školení se naučíte pracovat se systémem na elektronizaci VZ včetně DNS - JOSEPHINE a nastavíte si svojí vlastní zakázku. Počet míst je omez...

Cena: 3000 Kč
JOSEPHINE - pravidelné školenie
Martin Mikušec

Pravidelné školenie špecialistov VO.

Cena: 90 € Veřejné zakázky
Regularne szkolenie MARQUET
Marta Witoszová - Skalińska / Piotr Krompiewski

Regularne szkolenia użytkowników systemu MARQUET z firm i instytucji, zainteresowanych tą usługą. Jesteśmy przygotowani na przeszkolenie maksymalnie 10 osób, liczba ta jest ograniczona, abyśmy...

Cena: 499 zł
TENDERBOX - pravidelné školenie
Martin Mikušec

Pravidelné doškoľovanie užívateľov sw systému TENDERBOX z firiem a inštitúcií.

Cena: 90 € Firemní nákup Veřejné zakázky
Regularne szkolenie TENDERBOX
Piotr Krompiewski

Regularne szkolenia użytkowników PROEBIZ TENDERBOX z firm i instytucji zainteresowanych tą usługą. Jesteśmy przygotowani na przeszkolenie maksymalnie 10 osób, liczba ta jest ograniczona, abyśm...

Cena: 499 zł
Regularne szkolenie JOSEPHINE
Piotr Krompiewski

Regularne szkolenia specjalistów ds. zamówień publicznych. Podczas szkolenia dowiesz się, jak pracować z systemem elektronizacji zamówień publicznych, w tym DSZ - JOSEPHINE i skonfigurować wł...

Cena: 499 zł
PROEBIZ TENDERBOX - pravidelné školení
Sofie Popova

Pravidelné doškolování uživatelů sw systému PROEBIZ TENDERBOX z firem a institucí.

Cena: 3000 Kč
PROEBIZ JOSEPHINE - pravidelné školení
Jan Cudlín

Školení specialistů VZ. V rámci školení se naučíte pracovat se systémem na elektronizaci VZ včetně DNS - JOSEPHINE a nastavíte si svojí vlastní zakázku.

Cena: 3000 Kč Veřejné zakázky
RESTART - Regular training sw PROEBIZ TENDERBOX

Regular training of PROEBIZ TENDERBOX sw system users from companies and institutions that show interest in this service. We are ready to teach a maximum of eight people, we limit the number in order ...

Cena: 100 € Firemní nákup
RESTART - Pravidelné školení sw PROEBIZ TENDERBOX
David Salzmann

Pravidelné doškolování uživatelů sw systému PROEBIZ TENDERBOX z firem a institucí, které o tuto službu projeví zájem. Jsme připraveni učit maximálně osm osob, počet omezujeme proto, a...

Cena: 3000 Kč
JOSEPHINE - pravidelné školenie
Martin Mikušec

Pravidelné školenie špecialistov VO.

Cena: 90 € Veřejné zakázky

Tobogan / blog