Katalog dodavatelů BASE

/
Katalog dodavatelů BASE

Nejvíce e-kvalifikovaných dodavatelů, tzn. takových, kteří už prošli eAukcemi, na jednom místě, to je unikátní sdílený katalog BASE od PROEBIZu!

 

Sdílený katalog dodavatelů BASE využívajících k nabídkám prostředí proebizovských eAukcí a ostatních nástrojů. Nejrozsáhlejší katalog e-kvalifikovaných ověřených aktuálně dodávajících firem na trhu střední Evropy. Obsahuje telefonní a mailové kontakty, produktové informace a poskytovatel je schopen k jednotlivým dodavatelům, kde jsme získali souhlas, doložit historii spolupráce s PROEBIZem a jeho uživateli. Do BASE jsou zařazeny jen firmy, které souhlasily se zařazením a sdílením informací.

Katalog umožňuje u jednotlivých firem sledovat informace o firmě, seznam produktů, nejčastěji soutěžené produkty, reference a referenční poznámky. Zadavatelům eAukcí a poptávek usnadňuje vyhledávání a výběr eventuálních nových dodavatelů. Jednotlivé kategorie odpovídají nejčastěji uskutečňovaným skupinám eAukcí. Vyhledávat lze podle produktů, kategorie, státu a dalších podrobnějších filtrů.

BASE čísla

 

1 katalog s mnoha funkcemi

3 mld. EUR jen z eAukcí ročně

154 kategorií v katalogu

1000+ zakázek denně

Pořízení

Pro zadavatele obvykle roční přístup. Pro dodavatele účast v katalogu bez dalšího poskytování služeb zdarma. V případě poskytování aditivních placených služeb dle aktuální nabídky a možností katalogu.

Úpravy

BASE je možné propojit s nástroji uživatele některého dalšího nástroje PROEBIZ. Podle rozsahu požadavku jsou možné customizace.

Ostatní přínosy

Dodavatelé jsou zdarma součástí sdíleného katalogu, který uživatelé nástrojů PROEBIZ mají k dispozici k vyhledávání nových dodavatelů. V případě, že projeví zájem o aditivní služby mohou dostávat pravidelně informace o aktuálních poptávkách v eAukcích PROEBIZu, tam kde je to možné, ve veřejných zakázkách otevřených v PROEBIZu a v ostatních veřejných zakázkách v jiných e-nástrojích, které sledujeme.

Uživatelská podpora

BASE využívá služeb specialistů HOUSTONu a navíc má k poskytování specializovanějších služeb vlastní tým.

Jak se do katalogu registrovat

 

Katalog má vlastní webovou adresu baseproebiz.com. Zde je možné se zaregistrovat a následně sledovat vyhlášená výběrová řízení nebo upravovat vlastní kartu s informacemi dodavatele. Ta slouží jako sebeprezentace každého jednotlivého dodavatele vůči zadavatelům. Tento katalog je součástí služeb eAukčního SW PROEBIZ, tudíž ho mohou využívat všichni jeho klienti.