Asistenčný program

Asistenčný program

Využívajte PROEBIZ naplno s pomocou asistenčného programu

 
 

Asistenčný program je užívateľská eAukčná podpora, pri ktorej sa rieši ako úspešne vykonať súťaž na vybranú komoditu. Akú zvoliť stratégiu pre eAukčné rokovanie. Aký typ eAukcie vybrať, ako formulovať zadanie. Kedy je vhodné eAukciu uskutočniť. Môžeme pre klienta kontrolovať zadanie, nastavenie, prihlásenie dodávateľa, priebeh a výsledok eAukcie. V Asistenčnom programe umožňujeme aktívny prístup k eAukčným šablónam alebo ku katalógu dodávateľov. Pre klientov PROEBIZ, ktorí majú záujem robiť väčšie množstvo eAukcií a dopytu, je AP najlepšou podporou na zvyšovanie efektívnosti eAukcií.

Asistenčný Program je platená služba. Platí sa ročným paušálom zohľadňujúcim počet administrátorov a počet súťaží. Náklady s ňou spojené sa zvyčajne vrátia hneď pri prvej eAukcii.

Do AP sa zapájajú ľudia z proebizovského HOUSTONu, „frontoví“ odborníci z klientskych tímov a spolupracujúci externisti.

 

 

MARQUET

Najžiadanejšie služby AP

 

Konzultácie

Telefonické, osobné alebo emailové konzultácie o voľbe stratégie rokovaní, o výbere a spôsobe komunikácie s dodávateľmi, o výbere eAukcie, o eAukčných podmienkach, o nastavení eAukčnej siene, o príprave a kontrole súťažných podkladov. Spolupráca pri príprave a riešení eAukcií podľa zákonov o verejnom obstarávaní.

Konzílium

PROEBIZ zjednotí odborníkov a praktikov, ktorí majú skúsenosti s riešením situácie, pri ktorej je dôležitá konzultácia a zorganizuje hromadný konferenčný hovor, ku ktorému je klient prizvaný a môže si vypočuť názory špecialistov a položiť im potrebné otázky.

Rozšírená technická podpora

Programátorský zásah do nastavenia eAukcie. Riešenie kolízií, žiadosti o účasť, zlučovanie duplicít dodávateľov, pomoc s prípravou elektronického podpisu, asistencia pri práci s elektronickým podpisom, trasovanie mailov, zmena typu eAukcie a iné.