ELEKTRONIZACE 4.0

/
ELEKTRONIZACE 4.0

ELEKTRONIZACE 4.0

projekt elektronizace nákupu

 

Ve spolupráci s klientem zmapujeme (analyzujeme) proces vzniku, řízení a likvidace nákupního požadavku a využití elektronických nástrojů pro výběrová řízení. Ověříme kolik výběrových řízení může probíhat formou elektronických poptávek, kolik formou eAukcí, případně navrhneme typ soutěže. Nástroje a informace v nich propojíme tak, abychom usnadnili práci nákupců, šetřili jejich čas a zvýšili efektivitu. Součástí projektu je případné napojení na funkcionality katalogu dodavatelů.

Nemáme ambice vstupovat do firmou nastavených nákupních procesů, ale navrhneme, které z kroků procesu umíme elektronizovat, zdůvodníme, nastavíme, předvedeme, zaškolíme a doložíme úsporu času nebo případně peněz.

V projektu elektronizace umíme získat synergický efekt případným propojení WORKFLOWPROEBIZ SYSTÉMu, katalogu dodavatelů a nákupního katalogu BASE.

MARQUET

Ekonomika projektu

Úhrada nákladů specialisty, který pracuje jeden až tři dny v týdnu po dobu dvou až tři měsíců, plus success fee z výkonu podle předem dohodnutých pravidel. Zadavatel získává v ceně proebizovské produkty, které budou potřeba pro pokračování zavedené elektronizace.

Úpravy a customizace

Případné nároky na customizaci jsou řešeny jako vícepráce a jsou účtovány zvlášť.

Jazyková lokalizace

Lokalizace ELEKTRONIZACE 4.0 - prozatím pouze v Česku a na Slovensku.