Ako funguje e-tender?

Trojkolové dynamické porovnanie cien v systéme TENDERBOX

Ako funguje e-tender?

 

Digitalizácia nákupu prináša nové koncepty komunikácie s dodávateľmi - tendering. Za úspechom každého e-tendru stojí poctivá príprava, precízny popis požadovaného tovaru a oslovenie vhodných dodávateľov. Štandardný e-tender, tiež známy ako RFx dopyt, býva jednokolový, rozšírenie o dynamické porovnanie cien, elektronické aukcie, najčastejšie trojkolový.

Proebiz

Prvá fáza - vstupné kolo

V prvej fáze, nazývanej tiež vstupné kolo, je oslovenému dodávateľovi na email doručená pozvánka, ktorá obsahuje všetky náležitosti a informácie, ktoré dodávateľ potrebuje mať k dispozícií pre svoje rozhodnutie predložiť ponuku. Okrem špecifikácie požadovaného množstva obsahuje i spresnenie ostatných dodávateľských podmienok a návrh zmluvy.

Jednokolové benchmarkingové dopyty - kolo dodávateľa

Pri jednokolových benchmarkingových dopytoch predložením ponuky e-tender končí. Z technického pohľadu u viackolových nákupných výberových konaní môžeme na túto etapu nazerať tiež ako na „kolo dodávateľa“, ktoré slúži dodávateľovi k vyjadreniu záujmu v tendre a k oboznámeniu sa s elektronickým nástrojom.

Druhá fáza - kontrolné kolo

Nasledujúcu fázu nazývame kolom kontrolným, kvalifikačným alebo tiež kolom nákupcu. Systém znemožňuje dodávateľovi previesť akýkoľvek úkon a nákupca/administrátor tak môže ľahko skontrolovať ponuky dodávateľov s ohľadom na predložené dokumenty preukazujúce kvalifikačné predpoklady a „kvalifikovať“ ich tak do záverečnej etapy e-tendru.

Záverečná fáza - súťažná / aukčné kolo

Záverečnou fázou e-tendru je aukčná, alebo tiež súťažné kolo. Ponuka dodávateľa je konfrontovaná s najlepšími hodnotami iných, rovnako kvalifikovaných dodávateľov. Tí môžu reagovať na konkurenčné ponuky vylepšením vlastnej ponuky. V posledných minútach súťažného kola, v prípade zmeny ponúk, dochádza k jeho predĺženiu, aby ostatní účastníci eAukcie mali priestor reagovať. Elektronická aukcia končí v momente, keď časový odpočet vyprší a kedy všetci účastníci zostali bez reakcie.