Katalóg dodávateľov BASE

/
Katalóg dodávateľov BASE

Najviac e-kvalifikovaných dodávateľov, tzn. takých, ktorí už prešli eAukciami, a to na jednom mieste, to je unikátne zdieľaný katalóg BASE od PROEBIZu!

 

Zdieľaný katalóg dodávateľov BASE, využívajúci k ponukám prostredie proebizovských eAukcií a ostatných nástrojov. Najrozsiahlejší katalóg e-kvalifikovaných, overených, aktuálne dodávajúcich firiem na trhu strednej Európy. Obsahuje telefónne a emailové kontakty, produktové informácie a poskytovateľ je schopný k jednotlivým dodávateľom, kde sme získali súhlas, doložiť históriu spolupráce s PROEBIZom a jeho užívateľmi. Do BASE sú zaradené iba firmy, ktoré súhlasili so zaradením a zdieľaním informácií.

Katalóg u jednotlivých firiem umožňuje sledovať informácie o danej firme, zoznam produktov, najčastejšie súťažené produkty, referencie a referenčné poznámky. Zadávateľom eAukcií a dopytov uľahčuje vyhľadávanie a výber eventuálnych nových dodávateľov. Jednotlivé kategórie zodpovedajú najčastejšie uskutočňovaným skupinám eAukcií. Vyhľadávať možno podľa produktov, kategórie, štátu a ďalších podrobnejších filtrov.

BASE čísla

 

1 katalóg s mnohými funkciami

3 mld. EUR len z eAukcií ročne

154 kategórií v katalógu

1000+ zákaziek denne

Obstaranie

Pre zadávateľa obvykle ročný prístup. Pre dodávateľa účasť v katalógu bez ďalšieho poskytovania služieb zdarma. V prípade poskytovania aditívnych platených služieb podľa aktuálnej ponuky a možností katalógu.

Úpravy

BASE je možné prepojiť s nástrojmi užívateľa niektorého ďalšieho nástroja PROEBIZ. Podľa rozsahu požiadavky sú možné customizácie.

Ostatné prínosy

Dodávatelia sú zdarma súčasťou zdieľaného katalógu, ktorí užívatelia nástrojov PROEBIZ majú k dispozícií na vyhľadávanie nových dodávateľov. V prípade, že prejavia záujem o aditívne služby, môžu dostávať pravidelne informácie o aktuálnych dopytoch v eAukciách PROEBIZu, tam kde je to možné, vo verejných zákazkách otvorených v PROEBIZe a v ostatných verejných zákazkách v iných e-nástrojoch, ktoré sledujeme.

Užívateľská podpora

BASE využíva služby špecialistov HOUSTONu a navyše má k poskytovaniu špecializovanejších služieb vlastný tím.

Ako sa do katalógu registrovať

 

Katalóg má vlastnú webovú adresu baseproebiz.com. Tu je možné sa zaregistrovať a následne sledovať vyhlásené výberové konania alebo upravovať vlastnú kartu s informáciami dodávateľov. Tá slúži ako prezentácia každého jednotlivého dodávateľa voči obstarávateľovi. Tento katalóg je súčasťou služieb eAukčného SW PROEBIZ, teda ho môžu využívať všetci jeho klienti.