ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

s JOSEPHINE

JOSEPHINE
elektronizace veřejných zakázek

 

JOSEPHINE je špičkovým, moderním, intuitivním a elegantním nástrojem elektronizace veřejných zakázek s řadou unikátních výhod. Jako jediný na trhu vyhovuje legislativě hned několika států EU a umožní vám tak snadno komunikovat s dodavateli z různých zemí. Uživatelské rozhraní je vystaveno na chytrých šablonách, které ulehčují práci při nastavování i řízení zakázky.

Vyzkoušejte si aplikaci JOSEPHINE >>
Proebiz

Proč JOSEPHINE?

 

Silný a stabilní partner

Software JOSEPHINE vytvořili odborníci s více jak dvacetiletou praxí pracující pro ty největší středoevropské klienty. Mnohaleté a mnohonárodní zkušenosti jsou uplatňovány v rámci asistenční a uživatelské podpory nástroje, známé jako HOUSTON PROEBIZ.

Hezky a přehledně

Nástroj je vystavěn na intuitivním a praktickém ovládání. Všechny části nástroje jsou uspořádány v logicky posloupných celcích a snoubí uživatelskou přívětivost s funkčností. A navíc v moderním grafickém pojetí pro potěšení oka.

V jednoduchosti je síla

Proces nastavování, řízení a vyhodnocování zakázek je navržen v souladu nejen s legislativními, ale i administrátorskými obvyklostmi tak, aby administrace v nástroji byla co možná nejjednodušší.

Na míru malým, velkým i těm nejnáročnějším

JOSEPHINE disponuje kromě základních funkcionalit a postupů také řadou možností rozšíření, a to jak o procesní moduly, tak o napojení na další užitečné nástroje platformy PROEBIZ.

NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝ PROCES VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Moduly a funkcionality

 

Dynamický nákupní systém

 

Oceňovanou a vyzdvihovanou součástí JOSEPHINE je její jednoduché a logické DNS, které zrychluje výběrová řízení, tím ušetří velkou část transakčních časů, a navíc zjednodušuje práci.

Systém flexibilního tendrování

 

Změna § 19 ZZVZ o proměnlivé ceně v souladu s legislativou EU přinesla zadavatelům, zvláště nemocnicím, starost s evidencí předpokládaných hodnot zakázek, zvláště u opakovaných nákupů. V reakci na nastalou situaci vznikl Systém Flexibilního Tendrování (SFT), který problematiku řešil.

Více o SFT

Systém kvalifikace

 

Součástí prostředí JOSEPHINE je praktický systém kvalifikace pro zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 165 a 166 ZZVZ, který je kvalifikační předfází zadávacích řízení, v níž dodavatelé prokazují splnění kvalifikace i technických podmínek pro stanovené kategorie. Podobný systém jsme připravili i pro VZMR.

Elektronizace VZMR

 

Kvůli uživatelské přívětivosti a rychlé orientaci při práci s nástrojem si ho zadavatelé oblíbili také pro elektronizaci zakázek malého rozsahu. Výhodou je možnost mít nastavené vlastní šablony, výzvy a dokumenty, které se pak v průběhu realizace zakázky automaticky vyplňují, nebo rychlá propojitelnost s webovými stránkami a jednoduché zveřejňování zakázek.

PPP Public Private Partnership

 

JOSEPHINE jde využívat pro elektronickou administraci projektů PPP, jak je ve zkratce označováno partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pro tento typ využívání nástroje je významná stabilita, přehlednost a záruka zajištění dlouhodobé funkční schopnosti.

Speed katalog

 

Jeden z modulů JOSEPHINE, který v souladu s § 215 ZZVZ zjednodušuje možnost předkládat v jednom kroku nebo automaticky nabídku s velkým množstvím položek k následnému hodnocení zakázky. SPEED KATALOG není excelovská nebo wordovská tabulka, ale velmi uživatelský dynamický nástroj, jehož strukturu si nadefinuje zadavatel podle aktuální potřeby.

Elektronická aukce

 

Pro případy, kdy se zadavatel rozhodne objektivizovat kvalitu a správnost nabídek hodnocením formou eAukce, je JOSEPHINE vybavena integrací na aukční TENDERBOX. Ten je jedním z nejrozšířenějších nástrojů s dlouhou historií a s referencí několika stovek tisíc bezproblémových aukcí. Nabízí přesné dynamické porovnávání různými typy soutěží.

Flashbon

 

Elektronizované jednací řízení bez uveřejnění s předkvalifikací účastníků dostalo v JOSEPHINE označení FLASHBON. Je to transparentní a efektivní řešení zadávání veřejných zakázek vyhlašovaných v krizových režimech včetně nouzového stavu.

Rámcová dohoda

 

Zvláštní postupem při zadávání veřejné zakázky v případech, kdy zadavatel potřebuje využít možnosti opakovaných nabídek je Rámcová dohoda. V principu opakování nabídek se v současnosti stále jedná o nejrozšířenější postup. Zadavatel v něm pracuje s pevným, resp. neměnným, okruhem dodavatelů po celou dobu trvání rámcové dohody.

support

KNOWLEDGE A SCHOPNOST SLOUŽIT

Uživatelská podpora jako silná přidaná hodnota

 

Tým HOUSTON JOSEPHINE poskytuje silnou technickou podporu zadavatelům a účastníkům veřejných zakázek a znalostní podporu administrátorům s přesahem do procesních pravidel veřejných zakázek. Při vývoji, inovacích a vlastním provozu JOSEPHINE spolupracuje tým se specialisty a odborníky na oblast veřejných zakázek v rámci jednotlivých zemí působnosti v EU. Další zdroj know-how jsou ostatní uživatelé nástrojů platformy PROEBIZ. Nabyté a sdílené znalosti pokrývají všechny obvyklé požadavky uživatelů. Ostatní případná témata, která překračují možnosti knowledge zdrojů řeší poskytovatel operativními workshopy, webináři a video konferencemi.

Help me, HOUSTON

Outsourcing

Uživatel systému JOSEPHINE, ale také jakýkoliv zadavatel, se může obrátit na odborníky PROEBIZ se zájmem o plný outsourcing zadávacího řízení. PROEBIZ pak plní roli Příkazníka, spolupracuje se zadavatelem, a předloží mu realizaci VZ „na klíč“.

Vzdělávání & Procurement TV

Zdrojem znalostí týmu PROEBIZ je dlouhodobé zaměření na digitalizaci firemního nákupu a veřejných zakázek, výběrová řízení, workflow, katalogy, eAukce apod. Tyto znalosti otevřeně sdílí na odborných konferencích, workshopech, sociálních sítích, streamech a kurzech. Síla kolektivního poznání se dnes kondenzuje pod zastřešující značkou PROCUREMENT TV. Aktuální kalendář vzdělávacích akcí je na firemním webu. S pomocí přiloženého QR kódu to může být pohodlnější.

eProcurement.TV

Testování

Vyzkoušejte dvouměsíční bezplatnou verzi BluePilot a přesvědčte se sami o jeho kvalitách. Napište si o další informace o programu BluePilot pomocí "Rychlého kontaktu" nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 597 587 100.

Mám zájem o BluePilot

Certifikováno!

 

Systém JOSEPHINE má plnou certifikaci elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 260/2016 Sb.

Certifikat
Certifikat

Kdo už s námi digitalizuje

 
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero
 • aero