Interný nákupný katalóg

MARQUET

To základné o MARQUETe

 
„MARQUET je riadený, koordinovaný vnútroorganizačný e-shop.“

MARQUET je vo svojej podstate výsledková listina zostavená z víťazných ponúk výberových konaní používateľa, z ktorej si vybraní zamestnanci môžu objednávať podľa svojich oprávnení a správať sa ako v klasickom e-shope pri napĺňaní „košíka“. Oprávnením je mienené, že každý takýto zamestnanec môže byť limitovaný rozpočtom, výberom kategórií, časom, na ktoré oprávnenie dostal alebo schválením nadriadeného pracovníka.

MARQUET je vnútorné trhovisko pre verejné a súkromné subjekty.Je určený na riadenie, zlacnenie, automatizáciu a na uľahčenie opakovaných nákupov. Jeho používanie vedie k ušetreniu finančných zdrojov, personálneho zaťaženia a veľkého množstva času.

MARQUET sa hodí k zjednodušeniu veľkého množstva opakovaných nákupov, ako je napríklad spojovací materiál, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, mazivá, ochranné pracovné pomôcky, zdravotnícky materiál, informačné technológie, kancelárska technika, nábytok a ďalšie.

MARQUET
Lukáš Vyskočil
MARQUET project manager

Zrozumiteľný & elegantný

 

Úvodný dashboard ukazuje prehľad najdôležitejších informácií - čerpanie z nadefinovaných budgetov, požiadavky na vybavenie, nové položky v katalógu, a pod.

Intuitívne vyhľadávanie umožní rýchle a prehľadné nájdenie potrebných položiek a to ako kategorizačním stromom tak fulltextovým vyhľadávačom v katalógu alebo produktových skupinách.

Detail každého produktu obsahuje všetky potrebné informácie a je štruktúrovaný do dvoch stupňov. Informácie o produkte a informácie o ponukách dodávateľov a ich špecifikáciách.

Veľké výhody MARQUETu

 

Zníženie transakčných nákladov

Významná úspora času nákupného tímu

Zjednotenie nákupných zvyklostí a procesov

Optimalizácia riadenia dodávok a dodávateľského portfólia

Motivácia interného zákazníka a zvýšenie kredibility nákupného tímu

Zjednodušenie evidencie a kontroly výdavkov s rozložením na oddelenia a osoby

Operatívnejšie vybavovanie časovo náročných a finančne nevýznamných položiek nákupného koša

Chcem viac informácií o systéme MARQUET

Ako MARQUET funguje?

 

AKO SA MARQUET PLNÍ?

Výsledky verejného obstarávania, výberových konaní, eAukcií, dopytov i priamej voľby sú odoslané do tzv. garáže v MARQUETe, kde správca prekontroluje úplnosť dát, vloží ich do príslušnej kategórie katalógu a zvolí okamih zverejnenia. Akonáhle v MARQUETe pri niektorej položke klesne virtuálna zásoba pod nastavenú hranicu, systém informuje správcu katalógu.

AKO JE TO S OBJEDNÁVKAMI?

Dopyt (predobjednávka) zamestnanca na konkrétny produkt a jeho množstvo, sumarizovaná podľa obsahu „košíka“, je odovzdaná ekonomickému nástroju zadávateľa a tu sa zmení na klasickú objednávku. MARQUET tiež vie posielať objednávky priamo dodávateľovi. Podľa zmluvne nastavených pravidiel s dodávateľom môžu byť objednávky odosielané až po kumulácií potrebného množstva.

AKO S IMPLEMENTÁCIOU?

Otvoreniu MARQUETu pre vnútorný nákup predchádza implementačný proces, ktorý umožní pripraviť nástroj presne podľa potreby používateľa, kategorizovať produkty a podieľať sa skúsenosťami na ich výbere, ako i nastaviť oprávnenia jednotlivých zamestnancov s ohľadom na organizačnú štruktúru používateľa.

Ekonomika & efektivita

 

Ekonomický dopad presunu časti vysúťaženého nákupu do vnútorných nákupných katalógov a zároveň uľahčenie riadenia požiadaviek podriadeným ekonomickým subjektom je mimoriadny. Na začiatku je obvykle zdržanlivosť a po prvých dňoch fungovania prichádza úľava a spokojnosť. Detailný prehľad o množstve a cenách nakupovaných komodít naprieč všetkými priamo riadenými organizáciami. On-line generovanie reportingových zostáv.

Odlišnosť, intuitívnosť & jednoduchosť

 

MARQUET je priateľský a pracuje sa v ňom dobre a jednoducho. Toto pravidlo je včlenené do všetkých nástrojov PROEBIZ a jednoznačne sa to podarilo i tu. Žiadne zbytočné klikanie navyše, žiadne zložitosti. Nástroj je vystavaný tak, aby nákupy mohol obsluhovať ktokoľvek, kedykoľvek a bez náročných kurzov alebo školení. Tak, aby si svoju objednávku mohol vytvoriť napríklad i z mobilu. Pri správnom nastavení procesov schvaľovania a riadenie nákupu pomocou budgetu MARQUET funguje maximálne automatizovanou formou, čiže každý užívateľ rieši presne to, čo sa ho týka a má prehľad o tom, čo ho zaujíma.

Proebiz

18 základných funkcionalít MARQUETu

 
„Jednotlivé funkcionality katalógu do seba zapadajú ako ozubené kolieska v strojoch.“

Plánovanie a limity čerpania nastaviteľné na komodity alebo používateľov

Možnosť napojenia na externé nákupné nástroje umožní priamo integrovať položky z existujúcich softvérov

Prispôsobiteľná kategorizácia položiek podľa interných komoditných členení používateľa

Hromadný import/export položiek protokolov alebo dát potrebných pre reporty a štatistiky

Automatický objednávkový systém umožňujúci automatické odosielanie schválených objednávok dodávateľovi

Zobrazovanie obľúbených položiek a najčastejšie nakupovaných komodit používateľa

Evidencia a kontrola ako samoregulačný mechanizmus nastaviteľný na kategórie, oddelenia alebo role

Prehľadný navigačný panel používateľa s informáciami o stave objednávky, novinkách v katalógu alebo úkonoch používateľa na vybavenie

Pružne nastaviteľný schvaľovací proces na jednotlivé kategórie, role, organizačné jednotky alebo voliteľné finančné prahy či objednávky

Objednávkový systém eShopu v prevedení nákupného košíka k zvýšeniu komfortu interného užívateľa

Automatická aktualizácia informácií o stave a dostupnosti položky na základe objednávok a zmluvných podmienok

Garáž položiek ako kontrolný krok pred zaradením aktualizovanej položky do interného e-shopu

Prehľady, reporty, analýzy ako dôležitá manažérska pomôcka k riadeniu nákupu s možnosťou celkových prehľadov čiastkových detailov

Management práv a rolí umožňujúci maximálne prispôsobenie zavedeným kompetenčným zvyklostiam organizácie

Komentáre k objednávkam ako personifikovaná informácia schvaľovateľom alebo dodávateľom

Nastaviteľné e-mailové notifikácie v individuálne prispôsobiteľnom režime pripomínajú dôležité úkony

Fulltextové vyhľadávanie s našepkávačom známe z klasických e-shopov k zvýšeniu komfortu a používateľskej prívetivosti pri vyhľadávaní

Možnosť napojenia na externé ekonomické systémy počíta s integráciou nákupných objednávok s účtovnými a inými systémami