ELEKTRONIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

s JOSEPHINE

JOSEPHINE
elektronizácia verejného obstarávania

 

JOSEPHINE je špičkový, moderný, intuitívny a elegantný nástroj na elektronizáciu verejného obstarávania s radom unikátnych výhod. Ako jediný na trhu vyhovuje legislatíve hneď niekoľkých štátov EÚ a umožní Vám ľahko komunikovať s uchádzačmi z rôznych krajín. Používateľské rozhranie je postavené na šikovných šablónach, ktoré uľahčujú prácu pri nastavovaní a aj riadení verejného obstarávania.

Vyskúšajte si aplikáciu JOSEPHINE >>
Proebiz

Prečo JOSEPHINE?

 

Silný a stabilný partner

Softvér JOSEPHINE vytvorili odborníci s viac ako dvadsaťročnou praxou, pracujúci pre tých najväčších stredoeurópskych klientov. Niekoľkoročné a medzinárodné skúsenosti sú uplatnené v rámci asistenčnej a používateľskej podpory nástroja, známej ako HOUSTON PROEBIZ.

Pekne a prehľadne

Ovládanie nástroja je postavené na intuitívnom a praktickom ovládaní. Všetky časti nástroja sú usporiadané v logicky postupných celkoch a spája sa používateľská prívetivosť s funkčnosťou. A navyše v modernom grafickom poňatí pre potešenie oka.

V jednoduchosti je sila

Proces nastavovania, riadenia a vyhodnocovania verejného obstarávania je navrhnutý nielen v súlade s legislatívnymi, ale aj administrátorskými zvyklosťami tak, aby administrácia v nástroji bola čo možno najjednoduchšia.

Na mieru malým, veľkým a aj tým najnáročnejším

JOSEPHINE disponuje okrem základných funkcionalít a postupov tiež radom možností rozšírenia, a to ako o procesné moduly, tak aj o prepojenie na ďalšie užitočné nástroje platformy PROEBIZ.

ZJEDNODUŠENÝ PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 

Moduly a funkcionality

 

Dynamický nákupný systém

 

Oceňovanou a vyzdvihovanou súčasťou JOSEPHINE je jej jednoduché a logické DNS, ktoré zrýchľuje proces výberového konania, tým ušetrí veľkú časť transakčných časov a navyše zjednodušuje prácu.

Web publisher (prepojenie na web)

 

Funkčný doplnok softvéru JOSEPHINE slúži na voľné prepojenie webu verejného obstarávateľa/obstarávateľa s JOSEPHINE. Zákazky, ktoré sú vyhlásené a zverejnené v zozname obstarávaní na webe JOSEPHINE, môžu byť v rovnaký moment zverejnené aj na Vašej webovej stránke.

Kvalifikačný systém

 

Súčasťou softvéru JOSEPHINE je Kvalifikačný systém pre obstarávateľov podľa § 87, 89 a 90 ZVO, ktorý je kvalifikačnou predfázou obstarávania, v ktorej dodávatelia preukazujú splnenie kvalifikácie a technických podmienok pre stanovené kategórie.

Elektronizácia zákaziek s nízkou hodnotou

 

Kvôli používateľskej prívetivosti a rýchlej orientácii pri práci s nástrojom si JOSEPHINE verejní obstarávatelia obľúbili tiež na elektronizáciu zákaziek s nízkou hodnotou, alebo nákupov pod hranicou €10 000 pri dodržaní princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, navyše transparentne dokumentuje celý priebeh verejného obstarávania.

Verejná obchodná súťaž

 

Novinkou v systéme JOSEPHINE sú verejné obchodné súťaže. Tieto súťaže môžu byť nákupné ale aj na predaj alebo na prenájom majetku vyhlasovateľa. Verejné súťaže sa realizujú podľa obchodného zákona. V rámci samotných verejných súťaží je možné, aby právnické a fyzické osoby predložili ponuku elektronicky a taktiež je možné ponuku vyhodnotiť elektronicky alebo využiť elektronickú aukciu. Okrem toho sa ponuky automaticky zverejňujú na webovej stránke verejného obstarávateľa prostredníctvom služby WEB PUBLISHER.

Speed katalog

 

Jeden z modulov JOSEPHINE, ktorý v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zjednodušuje možnosť predkladať v jednom kroku naraz ponuku s veľkým množstvom položiek pre následné hodnotenie zákazky. SPEED KATALOG podľa § 50 ZVO nie je iba excelovská alebo wordovská tabuľka, ale veľmi užívateľský dynamický nástroj, ktorého štruktúru si nadefinuje verejný obstarávateľ / obstarávateľ podľa aktuálnej potreby.

Elektronická aukcia

 

V prípade, že sa verejný obstarávateľ rozhodne objektivizovať kvalitu a správnosť ponúk hodnotením formou elektronické aukcie, je JOSEPHINE integrovaná na certifikovaný aukčný systém TENDERBOX podľa § 54 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ZVO). Ten je jedným z najrozšírenejších nástrojov s dlhodobou históriou a s referenciami niekoľko stoviek tisíc bezproblémových aukcií.

Flashbone

 

Priame rokovacie konanie podľa § 81 resp. § 98 ZVO s predkvalifikáciou záujemcov dostalo v JOSEPHINE označenie FLASHBONE. Ide o transparentné a efektívne riešenie pre verejné obstarávania vyhlasované v krízových režimoch, vrátane núdzového stavu.

Rámcová dohoda

 

Možnosť verejného obstarávateľa podľa § 83 ZVO v prípadoch, kedy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ potrebuje využiť možnosť znovu otvárania súťaží. Je praktickou voľbou. Verejný obstarávateľ / obstarávateľ v ňom pracuje s pevným, resp. nemenným okruhom účastníkov po celú dobu trvania rámcovej dohody.

support

KNOWLEDGE A SCHOPNOSŤ POMÁHAŤ

Užívateľská podpora ako silná pridaná hodnota

 

Tím podpory JOSEPHINE poskytuje silnú technickú podporu verejným obstarávateľom / obstarávateľom a účastníkom verejného obstarávania a znalostnú podporu administrátorom s presahom do procesných pravidiel VO. Pri vývoji, inováciách a vlastnej prevádzke JOSEPHINE spolupracuje tím so špecialistami a odborníkmi na oblasť verejného obstarávania v rámci jednotlivých krajín pôsobnosti v EÚ. Ďalší zdroj know-how sú ostatní používatelia nástrojov platformy PROEBIZ. Nadobudnuté a zdieľané znalosti pokrývajú všetky obvyklé požiadavky používateľov. Ostatné prípadné témy, ktoré prekračujú možnosti knowledge zdrojov rieši poskytovateľ operatívnymi workshopmi, webinármi a video konferenciami.

 
Help me, HOUSTON

OUTSOURCING

Používateľ softvéru JOSEPHINE, ale tiež akýkoľvek verejný obstarávateľ, obstarávateľ sa môže obrátiť na odborníkov PROEBIZ so záujmom o plný outsourcing výberového konania. PROEBIZ následne navrhne a zaistí dohodnuté plnenie v spolupráci s príslušnými odborníkmi.

VZDELÁVANIE & PROCUREMENT TV

Zdrojom znalostí tímu PROEBIZ je dlhodobé zameranie na digitalizáciu firemného nákupu a verejného obstarávania, výberové konania, workflow, katalógy, elektronických aukcií a pod. Tieto znalosti otvorene zdieľa na odborných konferenciách, workshopoch, sociálnych sieťach, streamoch a kurzoch.

eProcurement.TV

Testovanie

Vyskúšajte dvojmesačnú bezplatnú verziu Blue Pilot a presvedčte sa sami o jeho kvalitách. Napíšte nám ohľadom ďalších informácií o programe Blue Pilot pomocou "Rýchleho kontaktu" alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 220 255 999

Mám záujem o BluePilot

Zaujal vás softvér JOSEPHINE?

Pre viac informácií môžete volať na +421 220 255 999, napísať na houston@proebiz.com alebo si vyskúšať prácu priamo v softvéri JOSEPHINE.

Vyskúšajte si aplikáciu JOSEPHINE >>

Kto už s nami digitalizuje

 
  • aero
  • aero