Rozšírenie

Rozširujúce funkcionality systému TENDERBOX

Možnosti rozšírenia systému TENDERBOX

 

TENDERBOX je najstarším a najrozšírenejším SW z nákupnej platformy PROEBIZ zameranej na elektronizáciu procesov firemného nákupu a verejného obstarávania. Opiera sa o veľký tím špecialistov, ktorý si zakladá na tom, že poskytuje užívateľovi rýchlu a kvalitnú technickú alebo odbornú podporu.

Ako funguje e-tender?
Proebiz
Katalog dodavatelů BASE

Katalóg dodávateľov BASE

 
BASE je zdieľaný katalóg e-kvalifikovaných dodávateľov, ktorý obsahuje základné informácie o dodávateľoch s kontaktmi a zoznamami produktov a je prístupný všetkým používateľom TENDERBOXu. Katalóg je rozdelený do 21 kategórií a 153 podkategórií na základe najčastejších ponúk. Používateľ si môže z katalógu vybrať konkrétnych dodávateľov, ktorých chce kontaktovať, alebo zverejniť svoju ponuku všetkým dodávateľom v príslušnej kategórii. Dodávatelia sú oboznámení s pravidlami súťaží PROEBIZ TENDERBOX a sú im zasielané pozvánky do tendrov tých používateľov, ktorí majú záujem o ponuky dodávateľov z katalógu BASE.
Komisie

Komisie

 
Schvaľovanie súťažných podkladov, komentovanie hodnotených ponúk alebo odsúhlasenie konečného výsledku kompetentnou osobou. Vzdialený prístup, z kancelárie, tabletu alebo mobilu šetrí čas. Odkiaľkoľvek, kedykoľvek.
Kvalifikačné a cenové prílohy

Kvalifikačné a cenové prílohy

 
Funkcionalita umožní administrátorovi delenie ponuky účastníkov na časti pre samostatné posudzovanie, a to buď kvôli časovej postupnosti hodnotiacich krokov, alebo pre možnosť posudzovať jednotlivé časti ponúk oddelene rôznymi osobami alebo komisiami.
Management uživateľov

Management užívateľov

 
Široká variabilita možností nastavenia oprávnení jednotlivým administrátorom poskytujú ochranu pred nežiadúcimi zásahmi do nastavenia tendrov kolegami.
Katalóg položiek

Katalóg položiek

 
Ukladanie položiek s ich špecifikáciou z tendrov do katalógu s možnosťou ich následného vyhľadávania a filtrovania je užitočným pomocníkom pre budúce súťaže.
Management hesel

Management hesiel

 
Vhodný nástroj pre držiteľov ISO a obdobných iných certifikátov bezpečnosti.
Elektronický podpis

Elektronický podpis

 
Pomoc s prípravou elektronického podpisu a asistencia pri práci s elektronickým podpisom.
Web Publisher

Web Publisher

 
Možnosť zverejňovať informácie o vybraných súťažiach na vlastných webových stránkach v graficky prispôsobiteľnej podobe. Vhodný nástroj pre trvalé zlepšovanie konkurencie dodávateľského prostredia.
Individuálne obchodné podmienky

Individuálne obchodné podmienky

 
Používateľ má možnosť upraviť, vložiť a zobraziť vlastné obchodné podmienky potenciálnym účastníkom už pri prihlasovaní sa do eAukcie a vyžiadať si súhlas s ich obsahom. Dokumentov s oddelenými prejavmi súhlasu môže byť viac a v čase je ukladaná informácia o ich platnej verzii.
Facelift vstupnej obrazovky portálu

Facelift vstupnej obrazovky portálu

 
Táto funkcionalita otvára možnosť úpravy úvodnej prihlasovacej stránky do TENDERBOXu. Umožňuje vkladať a následne meniť vlastné pozadie domovskej stránky. Marketingové využitie vstupnej obrazovky k upevneniu firemnej kultúry.
Vlastné doménové meno

Vlastné doménové meno

 
V prípade potreby si môže užívateľ zvoliť odlišné doménové meno na prihlasovanie do systému PROEBIZ TENDERBOX od obvykle používaného menouzivatela.proebiz.com.
Export dát

Export dát

 
Funkcionalita umožní stiahnutie ZIP súboru so všetkými dátami získanými počas tendra v prehľadnej štruktúre.