Referencie

/
Referencie

Zoznam referencií

 
Názov referencie
Štát
Región
AB - AKCIMA, s.r.o.
AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.
AGC Automotive Czech a.s.
AGC Flat Glass Czech a.s.
AGC Glass Europe a.s.
AGC Warszawa, a.s.
AKKA Czech Republic s.r.o.
AL INVEST Břidličná, a.s.
Liberty Ostrava a.s.
ARCH Consulting s.r.o.
BILLA spol. s.r.o.
BIPA d.o.o.
BONATRANS GROUP a.s.
Bratislavský samosprávny kraj
ČD - Telematika a.s.
ČD Cargo, a.s.
Centrum sociálních služeb Praha 2
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze
České dráhy, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
Český rozhlas
CETIN a.s.
Chart Ferox, a.s.
AB - AKCIMA, s.r.o.
CZ
Karlovarský kraj

Hľadať

Filter

Čo o nás klienti hovoria

 
TEDOM a.s. využíva systém PROEBIZ od júla 2010, a to k plnej spokojnosti. Spolupráca s celým tímom by mohla byť ukážkovým príkladom skutočného dodávateľsko-odberateľského partnerstva. Akákoľvek realizácia zákazky prebehla vždy profesionálne, a to nielen vďaka výborne nastavenému systému a jeho aktualizovaní podľa vzniknutých potrieb, ale i vďaka prozákaznícky orientovanému prístupu celého tímu PROEBIZ. Z nášho vzťahu máme pocit vzájomného prínosu, pričom efektívnosť využívania systému PROEBIZ máme preukázanú ekonomickými výsledkami.
Marie Maloušková
Manažérka strategického nákupu, TEDOM, a.s.
Za celú dobu používania systému PROEBIZ zďaleka prevažujú jednoznačné klady. Medzi ne patrí nielen zmienená úspora, pohybujúca sa dlhodobo v pásme 15 až 20 % investičných nákladov, ale tiež transparentnosť celého procesu a menšia papierová záťaž. Vzhľadom k transparentnosti sú tak ľudia podieľajúci sa na zadávaní verejných zákaziek chránení pred tlakom dodávateľov a zhotoviteľov.
Petr Rys
starosta mesta Bruntál
Jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli systém PROEBIZ využívať, bol fakt, že aplikácia PROEBIZ, na rozdiel od ďalších riešení na trhu, disponuje veľkou mierou flexibility v oblasti možností nastavení a customizácie na mieru, spolu s rozsiahlym portfóliom doplnkových asistenčných služieb – napr. lokálna podpora technického i odborného rázu. Podpora jednotlivých zákaziek v národných jazykoch jednotlivých krajín Európy je pre nás veľkým benefitom, pretože zaisťujeme nákup surovín, materiálov a služieb pre všetky závody AGC Group v Českej republike, Poľsku a na Slovensku. V priebehu rokov, v ktorých sa systém z nášho pohľadu osvedčil ako komplexný nákupný nástroj, začali PROEBIZ využívať tiež ďalší členovia skupiny AGC Group v západnej Európe. Postupne sme úspešne zapracovali i použitie ďalších typov aukcií (hlavne NIPPON) a modul dopytov, ktorý sa ukázal byť veľmi efektívnym, najmä z pohľadu riešenia nákupných požiadaviek menšieho finančného objemu.
Ing. Petr Toláš
manažer nákupu, AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Cez systém PROEBIZ realizujeme verejné obstarávanie od roku 2006, ponúka sa tak ohliadnutie za našimi skúsenosťami. Na spolupráci s tímom PROEBIZ si osobne najviac vážim to, že svoje produkty naďalej vyvíjajú, sú ochotní riešiť požiadavky od nás, klientov, a sú otvorení diskusií.
Mgr. Jana Hybšová
Vedúca odboru verejného obstarávania, Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe
  • aero
  • aero