Odborná nákupní podpora

Asistenční program

Využívejte PROEBIZ naplno s pomocí asistenčního programu

 

ASISTENČNÍ PROGRAM je odborná uživatelská podpora, zvyšující efektivitu využívání digitalizace a jednotlivých nástrojů PROEBIZ.

ASISTENČNÍ PROGRAM je placená služba. Platí se ročním paušálem zohledňujícím počet administrátorů a předpokládané množství úkonů. Náklady s ní spojené se obvykle vrátí hned při prvních soutěžích a procesech.

Od klasické uživatelské podpory se ASISTENČNÍ PROGRAM liší v tom, že první řeší, kde je jaké tlačítko, případně proč něco nefunguje a AP se vyjadřuje k řešením a doporučuje, případně vyhledává „zázračné“ a osvědčené postupy.

MARQUET

Nejžádanější služby AP

 

Konzultace

Telefonické, osobní nebo emailové konzultace o volbě vyjednávací strategie, o výběru a způsobu komunikace s dodavateli, o výběru eAukce, o eAukčních podmínkách, o nastavení eAukční síně, o přípravě a kontrole zadávací dokumentace. Spolupráce při přípravě a řešení eAukcí podle zákonů o veřejných zakázkách.

Konsilium

PROEBIZ sdruží odborníky a praktiky, kteří mají zkušenost s řešením situace, při níž je vyžadována konzultace a zorganizuje hromadný konferenční hovor, ke kterému je klient přizván a může slyšet názory specialistů a položit potřebné otázky.

Rozšířená technická podpora

Programátorský zásah do nastavení eAukce. Řešení kolizí, žádosti o účast, slučování duplicit dodavatelů, pomoc s přípravou elektronického podpisu, asistence při práci s elektronickým podpisem, trasování mailů, změna typu eAukce a jiné.

ASISTENČNÍ PROGRAM řeší:

 

 jakou zvolit strategii u konkrétní vybrané soutěže nebo procesu

jaké nastavení nástroje zvolit, aby vybraná soutěž nebo proces proběhly úspěšně

NA VYŽÁDÁNÍ – kontrolu zadání, nastavení nástroje, kontrolu a podporu přihlášení dodavatelů

V případě eAukcí:

 

jak konstruovat strategii u vybrané komodity při aktuálním nastavení trhu

 jaký typ eAukce vybrat, jak formulovat zadání

zpřístupnění knihovny eAukčních šablon nebo vytvoření nové a konkrétní situaci

vyhledání kvalifikovaných dodavatelů, aktivní podpora dodavatelů

Ostatní přínosy

Do AP se zapojují lidé z proebizovského HOUSTONu, kteří proebizovské nástroje vymýšlí, dále frontoví "HOUSTONoví" specialisté z klientských týmů, plus spolupracující externisté a dle potřeby i PROEBIZovští vývojáři a právní specialisté, se kterými spolupracujeme.

Pořízení

Asistenční programy jsou služba, která je výhradně cílena na klienty PROEBIZ. Její získání je součástí smlouvy o poskytnutí některého z nástrojů PROEBIZ nebo je dodatečným rozšířením – dodatkem takové smlouvy.