ÚVO: J. Lexa na konferencii „eBF“ v Ostrave

/
Tobogan / blog 
/
ÚVO: J. Lexa na konferencii „eBF“ v Ostrave

ÚVO: J. Lexa na konferencii „eBF“ v Ostrave

19. 11. 2019 16:08   Bára Horsáková

19 Nov


Elektronizácia firemného nákupu a verejného obstarávania – to boli hlavné témy 15. ročníka medzinárodnej konferencia „eBF“, ktorá sa konala v dňoch 6. - 8. novembra 2019 v Ostrave. V rámci prednášok na nej vystúpil aj Jaroslav Lexa, riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „ÚVO“).

Takmer 500 odborníkov z firiem ako i štátnych organizácií tu malo možnosť diskutovať a najmä vymieňať si skúsenosti na rôzne témy. V tvorivej a zároveň priateľskej atmosfére hovorili napríklad o digitalizácii firemných procesov, o trendoch súvisiacich s technológiami a elektronizáciou verejného obstarávania, o využití big dát pre efektívne rozhodovanie, o zodpovednom obstarávaní, či o tom, ako sa brániť pred kartelmi.

Medzi témami, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom účastníkov, bola aj prednáška „Dôležité rozhodnutia kontrolných orgánov k elektronizácii“, s ktorou spoločne s Jánom Zahálkom z ČR vystúpil Jaroslav Lexa, riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania ÚVO. “Hovorili sme o všetkom, čo s elektronizáciou obstarávacích procesov súvisí a čo je pre uchádzačov dôležité. O doručovaní ponúk, o rozhodnutiach, o ktorých by mali vedieť, vrátane judikátov Súdneho dvora EÚ,“ povedal J. Lexa.

Zaujímavá bola aj dvojhodinová moderovaná diskusia na tému „Obštrukčné správanie uchádzačov“, v rámci ktorej J. Lexa vystúpil spolu s Majou Kuhar zo Štátnej komisie pre dohľad nad postupmi verejného obstarávania v Chorvátsku a Miroslavom Knobom, administrátorom verejného obstarávania vo firme OTIDEA z Českej republiky. „Naším cieľom bolo priblížiť reálne situácie vo verejnom obstarávaní v týchto krajinách,“ vysvetľuje J. Lexa. „Diskutovali sme, napríklad, o rozhodovaní jednotlivých dozorných orgánov, o fungovaní revíznych procesov. Ľudia sa zaujímali aj o to, ako sa brániť pred nekorektnými dodávateľmi a o vyhodnocovanie neopodstatnených námietok. Sála bola skutočne plná.“

Súčasťou podujatia bolo i slávnostné odovzdávanie cien FSA (Fair Sourcing Awards) za inšpiratívne nápady a kvalitatívne posuny elektronizácie práce firemných nákupcov a verejných zadávateľov. Teší nás, že 1. miesto v kategórii Master (inštitúcie) získala Zuzana Krajčovičová, riaditeľka kancelárie Rady ÚVO.

Zdroj:  https://www.uvo.gov.sk