Rozszerzenia

Rozszerzające funkcje platformy TENDERBOX

Rozszerzające funkcje platformy TENDERBOX

 

TENDERBOX to najbardziej rozpowszechnione oprogramowanie z platformy zakupowej PROEBIZ skoncentrowane na elektronizacji procesów zakupów i zaopatrzenia przedsiębiorstw. Podstawę stanowi duży zespół specjalistów, którzy są znani z tego, że zapewniają użytkownikowi szybkie, wysokiej jakości i fachowe wsparcie techniczne.

Jak działa e-tender?
Proebiz

Katalog dostawców BASE

 
BASE to współdzielony katalog e-kwalifikowanych dostawców, zawierający podstawowe informacje o dostawcy wraz z kontaktami i wykazem oferowanych produktów i usług, dostępny dla wszystkich użytkowników TENDERBOX. Katalog został skategoryzowany w oparciu o najczęściej występujące postępowania: na 21 kategorii i 153 podkategorii. Użytkownik może wybrać z katalogu konkretnych dostawców, z którymi chce się skontaktować lub opublikować swoje postępowanie dla wszystkich dostawców w danej kategorii. Dostawcy znają zasady korzystania z platformy TENDERBOX i otrzymują zaproszenia do składania ofert.

Komisja

 
Zatwierdzenie dokumentacji postępowań, zgłoszenie uwag do ocenianych ofert lub zatwierdzenie finalnego wyniku przez kompetentną osobę. Zdalny dostęp, z biura, tabletu lub telefonu komórkowego oszczędza czas. System jest dostępny z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Załączniki kwalifikacyjne i cenowe

 
Ta funkcjonalność umożliwia administratorowi podzielenie oferty uczestników na części do oddzielnej oceny, czy to ze względu na kolejność etapów oceny, czy też możliwość oceny poszczególnych części ofert oddzielnie przez różne osoby lub komisje.

Management użytkowników

 
Duża różnorodność ustawień uprawnień dla poszczególnych administratorów zapewnia ochronę przed niepożądaną ingerencją w ustawienia postępowania.

Katalog pozycji

 
Przechowywanie wybranych pozycji wraz z ich specyfikacją z postępowań w jednym katalogu z możliwością późniejszego wyszukiwania i filtrowania, to bardzo przydatne narzędzie przy organizowaniu przyszłych postępowań.

Management haseł

 
Odpowiednie narzędzie dla posiadaczy certyfikatów ISO i podobnych zabezpieczeń.

Podpis elektroniczny

 
Pomoc w przygotowaniu podpisów elektronicznych oraz pomoc w zakresie obsługi podpisu elektronicznego.

Web Publisher

 
Możliwość publikowania informacji na temat wybranych postępowań na własnych stronach internetowych w dostosowanej graficznie formie. Odpowiednie narzędzie do ciągłego doskonalenia konkurencji w środowisku dostaw.

Indywidualne warunki handlowe

 
Użytkownik ma możliwość edycji, wprowadzania i wyświetlania własnych warunków handlowych dla potencjalnych uczestników już podczas logowania do eAukcji oraz żądania zgody na jego zawartość. Dokumentów może być więcej, a informacje o ich aktualnej wersji są przechowywane z czasem.

Facelift ekranu logowania do platformy

 
Funkcja ta otwiera możliwość edycji wstępnej strony logowania do TENDERBOX. Pozwala wstawić, a następnie zmienić niestandardowe tło strony głównej. Marketingowe wykorzystanie ekranu startowego może służyć do wzmocnienia kultury firmy.

Własna nazwa domeny

 
W razie potrzeby użytkownik może wybrać inną nazwę domeny do logowania do systemu PROEBIZ TENDERBOX niż zwykle używana domena nazwa.proebiz.com.

Eksport danych

 
Funkcjonalność umożliwi pobranie pliku ZIP, w którym w przejrzysty sposób są dostępne informacje z wszystkimi danymi pobranymi podczas postępowania.