PROEBIZ se nově připojil k EUPLATu

/
Tobogan / blog 
/
PROEBIZ se nově připojil k EUPLATu

PROEBIZ se nově připojil k EUPLATu

13. 6. 2018 15:00   Bára Horsáková

13 Jun


EUPLAT představuje nového člena

EUPLAT, Evropská asociace poskytovatelů elektronických nástrojů pro veřejné zakázky, dnes vyhlásila PROEBIZ za svého nového člena.

PROEBIZ byl založen v roce 2000 a nabízí rozmanitá řešení pro zadávání elektronických aukcí, zaměřených jak na veřejný, tak soukromý sektor.

Produkty nabízené společností PROEBIZ jsou navzájem propojitelné, poskytují maximální flexibilitu pro elektronické zadávání zakázek a snadno se přizpůsobují legislativním požadavkům různých subjektů a zemí.

Hned od svého založení, hraje EUPLAT klíčovou roli v diskusích o řešeních zaměřených na integrování a úspěšnou realizaci eTenderingu v celé Evropě, jak na národní, tak i evropské úrovni. Zároveň hraje ústřední roli při šíření osvědčených postupů a prosazuje zahrnutí malých a středních podniků do procesu zadávání veřejných zakázek. Asociace EUPLAT pravidelně přispívá k definování certifikačních standardů, standardů interoperability, JED a osvědčených postupů na základě získaných zkušeností.

Někteří z členů EUPLAT se již nyní aktivně podílí na projektech interoperability se snahou zrealizovat první interoperabilní transakce ve fázi před konečným výběrem dodavatele. To vše za pomoci asociace OpenPEPPOL a její komunikační infrastruktury.

Mezi členy EUPLAT patří nejúspěšnější poskytovatelé elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek, podporující více než 10 tisíc veřejných institucí a více než 1,5 miliónu firem po celé Evropě, a představuje tak největší komunitu uživatelů elektronického zadávání.

Pro více informací o evropské asociaci EUPLAT, navštivte www.euplat.org.