Do EUPLATU dołączył PROEBIZ

/
Tobogan / blog 
/
Do EUPLATU dołączył PROEBIZ

Do EUPLATU dołączył PROEBIZ

13. 6. 2018 15:00   Bára Horsáková

13 Jun


Do EUPLATU, European Association of Public eTendering Providers, dołączył PROEBIZ.

EUPLAT, European Association of Public eTendering Providers ogłosiło dzisiaj firmę PROEBIZ swoim nowym członkiem.

PROEBIZ został założony w 2000 roku i oferuje rozmaite rozwiązania do przeprowadzania aukcji elektronicznych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Produkty oferowane przez spółkę PROEBIZ można ze sobą łączyć, wykazują się maksymalną elastycznością przy elektronicznym udzielaniu zamówień oraz łatwo dostosowują się do wymagań prawnych różnych podmiotów i krajów.

Od swego założenia EUPLAT odgrywa kluczową rolę w dyskusjach o rozwiązaniach nakierowanych na integrację i realizowanie z sukcesem eTenderingu w całej Europie, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jednocześnie ma zasadnicze znaczenie dla szerzenia najlepszych rozwiązań i wspiera włączenie małych oraz średnich przedsiębiorstw w proces udzielania zamówień publicznych. Stowarzyszenie EUPLAT regularnie przyczynia się do definiowania standardów certyfikacyjnych, standardów interoperacyjności, JED i najlepszych rozwiązań na podstawie zyskanych doświadczeń.

Niektórzy z członków EUPLAT już teraz aktywnie pracują nad projektami interoperacyjności ze staraniem zrealizowania pierwszej interoperacyjnej transakcji w fazie poprzedzającej ostateczny wybór dostawcy. To wszystko z pomocą stowarzyszenia OpenPEPPOL i jego infrastruktury komunikacyjnej.

Do członków EUPLAT należą odnoszący sukces usługodawcy narzędzi elektronicznych do udzielania zamówień publicznych, wspierający ponad 10 tysięcy instytucji publicznych i ponad 1,5 miliona firm w całej Europie, tworząc w ten sposób największą społeczność użytkowników elektronicznego udzielania zamówień.

Aby uzyskać więcej informacji o europejskim stowarzyszeniu EUPLAT, odwiedź www.euplat.org.