Do EUPLATU dołączył PROEBIZ

/
Tobogan / blog 
/
Do EUPLATU dołączył PROEBIZ

Do EUPLATU dołączył PROEBIZ

13. 6. 2018 15:00  

13 Jun


Do EUPLATU, European Association of Public eTendering Providers, dołączył PROEBIZ.

EUPLAT, European Association of Public eTendering Providers ogłosiło dzisiaj firmę PROEBIZ swoim nowym członkiem.

PROEBIZ został założony w 2000 roku i oferuje rozmaite rozwiązania do przeprowadzania aukcji elektronicznych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Produkty oferowane przez spółkę PROEBIZ można ze sobą łączyć, wykazują się maksymalną elastycznością przy elektronicznym udzielaniu zamówień oraz łatwo dostosowują się do wymagań prawnych różnych podmiotów i krajów.

Od swego założenia EUPLAT odgrywa kluczową rolę w dyskusjach o rozwiązaniach nakierowanych na integrację i realizowanie z sukcesem eTenderingu w całej Europie, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jednocześnie ma zasadnicze znaczenie dla szerzenia najlepszych rozwiązań i wspiera włączenie małych oraz średnich przedsiębiorstw w proces udzielania zamówień publicznych. Stowarzyszenie EUPLAT regularnie przyczynia się do definiowania standardów certyfikacyjnych, standardów interoperacyjności, JED i najlepszych rozwiązań na podstawie zyskanych doświadczeń.

Niektórzy z członków EUPLAT już teraz aktywnie pracują nad projektami interoperacyjności ze staraniem zrealizowania pierwszej interoperacyjnej transakcji w fazie poprzedzającej ostateczny wybór dostawcy. To wszystko z pomocą stowarzyszenia OpenPEPPOL i jego infrastruktury komunikacyjnej.

Do członków EUPLAT należą odnoszący sukces usługodawcy narzędzi elektronicznych do udzielania zamówień publicznych, wspierający ponad 10 tysięcy instytucji publicznych i ponad 1,5 miliona firm w całej Europie, tworząc w ten sposób największą społeczność użytkowników elektronicznego udzielania zamówień.

Aby uzyskać więcej informacji o europejskim stowarzyszeniu EUPLAT, odwiedź www.euplat.org.