Pod Tatrami sa blýskali hviezdy VO

/
Tobogan / blog 
/
Pod Tatrami sa blýskali hviezdy VO

Pod Tatrami sa blýskali hviezdy VO

28. 3. 2019 13:23   Bára Horsáková

28 Mar


Diskusia o novinkách a súčasných trendoch, ktoré priniesla Veľká novela zákona o VO. Presne také bolo stretnutie odborníkov konferencie 2019 Právo & Prax pod hlavičkou APUeNu.

Najväčšiu pozornosť auditória vyvolala polemika o bezpečnosti elektronických nástrojov, dát, procesov a zodpovednosti za autentifikáciu uchádzačov.

Blok o súčasných trendoch akcentoval otázky spoločenskej zodpovednosti vo verejnom obstarávaní a s ňou súvisiacim zavádzaním necenových hodnotiacich kritérií.

Praktické príklady využitia predbežných trhových konzultácií poskytli inšpiráciu a ubezpečenie, že časová investícia do precíznej prípravy súťažných podkladov sa určite oplatí.

Nevyjasnenými otáznikmi stále opradená zostáva zodpovednosť osôb a verejného obstarávateľa.

Tešíme sa zase o rok.