Správa nákupných požiadaviek

WENDY

WENDY - STRATÉGIA

 
„Nástroj uľahčujúci riadenie nákupných, resp. obstarávateľských požiadaviek počínajúc vznikom, cez pripomienkovanie, schvaľovanie až po rozhodnutie o stratégii realizácie. Vzniká v rámci platformy nástrojov PROEBIZ ako možnosť kooperácie s prostredím JOSEPHINE alebo TENDERBOX. Softvér ponúka možnosť mať všetky relevantné informácie o jednotlivých nákupných požiadavkách a procesu schvaľovania na jedinom mieste.“

Dvojstupňové schvaľovanie požiadaviek

 

Dominantnou funkcionalitou nástroja je dvojstupňové schvaľovanie požiadaviek, ktoré je možné nastaviť na stromové vetvenie organizácie so schopnosťou rýchlo sa prispôsobiť rôznym veľkostiam inštitúcií alebo firiem. Rýchlosť komentovania alebo schvaľovania umožňuje využitie mailových notifikácií.

Chcem viac informácií o systéme
wendy

Základné obrazovky sw

 
wendy

Hlavná obrazovka administrátora alebo prehľad toho najpodstatnejšieho - prehľadné zoradenie požiadaviek umožňuje administrátorom jednoduchú orientáciu.

wendy

Prehľad schvaľovacieho procesu - schvaľovanie úplné pod vašou kontrolou! Na tomto mieste je možno jednoducho priradiť schvaľovateľa, priradiť úrovne podľa dôležitosti alebo jednotlivé požiadavky okomentovať.

wendy

Veľký prehľad všetkých požiadaviek na jednom mieste. Detailný pohľad na realizáciu požiadavky - všetko dôležité na jednom mieste. Od A do Z (od akceptácie po žiadateľa).

wendy

Prehľad všetkého čo sa v systému „šustne“. V jednoduchom prehľade je vidieť to hlavné čo sa s požiadavkami deje.

Ako funguje?

 

Jedno miesto

Nástroj sprehľadňuje proces žiadostí, ich schvaľovanie a vyjadrovanie sa k nim, archivuje jednotlivé pripomienky a schválenie vrátane podkladov a príloh, ku ktorým sa schvaľovatelia vyjadrovali. Dôležité informácie o procese riadenia zákazky sú po celú dobu a v reálnom čase prístupné zvoleným pracovníkom.

Uživateľské ÁNO!

Napriamili sme, zjednodušili a zároveň zjednoznačnili proces schvaľovania a pripomienkovania (nákupných) požiadaviek. Nástroj ich unesie nekonečné množstvo a rovnaké je to aj s množstvom používateľov v rôznych roliach. Používatelia sa v softvéri veľmi rýchlo orientujú a pre zaškolenie stačí veľmi krátky čas v ráde malých hodín.

Kooperátor - odborná podpora

Používateľ s oprávnením vložiť požiadavku má možnosť využitia odbornej podpory osoby v roli „kooperátor“, obvykle z tímu oddelenia VO alebo nákupu, ktorá ho bude podporovať a mentorovať pri vkladaní požiadavky, jej formulácií, nastavovaní procesu, pripomienkovaní a schvaľovaní. Vstupy kooperátora sú archivované ako súčasť dokumentácie požiadavky.

17 základných funkcionalít

 
„Jednotlivé funkcionality sw do seba zapadajú ako ozubené kolieska v strojoch.“

Role – používatelia pracujú v rôznych roliach s nastaviteľnými oprávneniami

Schvaľovanie je dvojstupňové a zohľadňujúce štruktúru organizácie

Automatické schvaľovanie – možnosť v predvolených prípadoch

Nastaviteľná kategorizácia zodpovedajúca potrebám organizácie

Databáza dodávateľov podľa potreby organizácie

Napojenie na systém pre elektronizáciu verejného obstarávania

Možnosť napojenia na softvér k realizácií tendrov

Vkladanie príloh k požiadavke podľa potreby

Uplatnenie vlastných už zavedených požiadavkových formulárov

Fulltextové vyhľadávanie

Export formulárov a obsahu požiadavky (PDF)

Detailná história prístupov, zmien, vkladania a exportu

Dokumentácia rozhodnutí o spôsobe výberu riešenia požiadavky

Možnosť sledovať, v akej fáze sa požiadavka nachádza

Prehľadný a intuitívny dashboard

Možnosť kooperácie pracovníkov pri realizácii požiadavky

E-mailové notifikácie o stave požiadavky