Wewnętrzny katalog zakupowy

MARQUET

PODSTAWOWE INFORMACJE O MARQUECIE

 
„MARQUET to wewnętrzny i koordynowany sklep internetowy w przedsiębiorstwie.“

MARQUET u swych podstaw jest listą wyników składającą się ze zwycięskich ofert z zamówień publicznych operatora, spośród których wybrani pracownicy mogą zamawiać zgodnie z przyznanymi uprawnieniami i robić zakupy jak w klasycznym eShopie, dodając produkty do „koszyka”. Uprawnienia oznaczają, że każdy z pracowników może zostać ograniczony budżetem, wyborem kategorii, czasem, na jaki otrzymał uprawnienia lub pozwoleniem od przełożonego.

MARQUET to wewnętrzny rynek dla zleceniodawców publicznych i firm. Jest przeznaczony do zarządzania powtarzającymi się zakupami, ich automatyzacji i upraszczania. Wykorzystywanie tego narzędzia prowadzi do zaoszczędzenia środków finansowych i dużej ilości czasu oraz zmniejszenia obciążenia pracowników.

MARQUET przydaje się do łatwiejszego robienia dużej ilości powtarzających się zakupów, jak np. materiały wiążące i czyszczące, środki higieniczne, artykuły biurowe, smary, wyposażenie ochronne, materiały medyczne, technologie informacyjne, technika biurowa, meble i inne.

MARQUET
Lukáš Vyskočil
MARQUET project manager

Zrozumiały & oryginalny

 

Ekran wstępny pokazuje przegląd najważniejszych informacji – czerpanie ze zdefiniowanych budżetów, wymagania do rozwiązania, nowe pozycje w katalogu itp.

IIntuicyjne wyszukiwanie umożliwia szybkie i przejrzyste znalezienie potrzebnych pozycji zarówno w postaci paska kategorii jak i przy pomocy pełnotekstowego wyszukiwania w katalogu lub grupach produktów.

Szczegóły każdego produktu zawierają wszelkie potrzebne informacje i są podzielone na dwa stopnie. Informacje o produkcie oraz informacje o ofertach dostawców i ich specyfikacjach.

DUŻE KORZYŚCI MARQUETU

 

Obniżenie kosztów transakcyjnych

Znaczna oszczędność czasu zespołów handlowych

 Ujednolicenie zwyczajów zakupowych i procesów

Optymalizacja zarządzania dostawami i portfoliem dostawców

Motywacja klienta wewnętrznego i zwiększenie wiarygodności zespołu handlowego

Uproszczenie ewidencji i kontroli wydatków z podziałem na działy i osoby

Optymalizacja zarządzania dostawami i portfoliem dostawców

Chcę uzyskać więcej informacji o systemie MARQUET >>

JAK DZIAŁA MARQUET

 

JAK W MARQUECIE DODAJE SIĘ PRODUKTY I DOSTAWCÓW?

Wyniki postępowań przetargowych, eAukcji, zapytań oraz bezpośrednie wybory zostają przesłane w MARQUECIE do tzw. garażu, gdzie administrator sprawdza kompletność danych, umieszcza w odpowiedniej kategorii w katalogu i wybiera moment udostępnienia. System poinformuje zamawiającego, kiedy w MARQUECIE przy danej pozycji spadnie wirtualna podaż poniżej ustawionego limitu.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAMÓWIENIA?

Zapytanie (wstępne zamówienie) pracownika o konkretny produkt i jego ilość, podsumowane według zawartości „koszyka”, jest przekazywane do narzędzia ekonomicznego zleceniodawcy i tam zamienia się w klasyczne zamówienie. MARQUET może również wysyłać zamówienia bezpośrednio do dostawcy. Według zasad zawartych w umowie z dostawcą zamówienia mogą być wysyłane dopiero po skumulowaniu odpowiedniej ilości.

 

JAK PRZEBIEGA IMPLEMENTACJA?

Otwarcie MARQUETU dla zakupów wewnętrznych poprzedza proces implementacji, który umożliwia przygotowanie narzędzia dokładnie według potrzeb zleceniodawcy. Proces implementacji zawiera skategoryzowanie produktów, podzielenie się doświadczeniami w ich wyborze oraz ustawienie uprawnień poszczególnych pracowników z wzięciem pod uwagę struktury organizacyjnej firmy.

EKONOMIA I EFEKTYWNOŚĆ

 

Wyjątkowe efekty ekonomiczne płynące z przeniesienia części zakupów do wewnętrznych katalogów zakupowych a jednocześnie uproszczenie zarządzania wymaganiami dla podporządkowanych podmiotów ekonomicznych. Na początku pojawia się zazwyczaj powściągliwość, ale po pierwszych dniach działania przychodzi ulga i zadowolenie. Użytkownik posiada możliwość szczegółowego przeglądu ilości i cen kupowanych towarów we wszystkich bezpośrednio zarządzanych organizacjach oraz generowania raportów on-line.

RÓŻNICA, INTUICYJNOŚĆ I PROSTOTA!

 

MARQUET jest wygodnym, łatwo dostępnym i intuicyjnym narzędziem. Charakteryzuje to wszystkie narzędzia PROEBIZ-u. MARQUET dzięki opcjom i udogodnieniom, jak i ciągłemu rozwojowi jest intuicyjnym wewnętrznym sklepem internetowym. Każdy użytkownik może dokonać zakupów bez skomplikowanych kursów i szkoleń, nawet z urządzenia mobilnego. Po odpowiednim skonfigurowaniu procesów zatwierdzania MARQUET działa w maksymalnie zautomatyzowanej formie a każdy użytkownik ma swoje spersonalizowane konto na platformie.

Proebiz

18 PODSTAWOWYCH FUNKCJI MARQUETU

 
„Poszczególne funkcjonalności katalogu pasują do siebie i układają się w całość.“

Planowanie i limity wykorzystania możliwe do skonfigurowania dla towarów lub użytkowników.

Możliwość połączenia z zewnętrznym narzędziem zakupowym umożliwia bezpośrednie zintegrowanie pozycji z istniejącym programem.

Konfigurowalna kategoryzacja pozycji według wewnętrznych podziałów organizacji na towary.

Zbiorowy import/eksport protokołów lub danych potrzebnych do raportów i statystyk.

Automatyczny system zamawiania umożliwiający automatyczne wysyłanie potwierdzonych zamówień do dostawców.

Wyświetlanie ulubionych pozycji i towarów najczęściej kupowanych przez użytkownika.

Ewidencja i kontrola jako mechanizm autoregulujący, który można ustawić dla kategorii, działu lub roli.

Przejrzysty panel nawigacyjny użytkownika z informacjami o statusie zamówienia, nowościach w katalogu i działaniach do podjęcia przez użytkownika.

Proces zatwierdzania jest możliwy do elastycznego skonfigurowania dla poszczególnych kategorii, ról oraz jednostek organizacyjnych. Możliwe jest również ustawienie progów finansowych w zamówieniach.

System zamówień jak w eShopie z koszykiem zakupów dla zwiększenia komfortu użytkownika wewnętrznego.

Automatyczna aktualizacja informacji o statusie i dostępności pozycji na podstawie zamówień i warunków umownych.

Garaż pozycji jako krok kontrolny przed włączeniem zaktualizowanej pozycji do rynku.

Przeglądy, raporty, analizy jako ważna menadżerska pomoc do zarządzania zakupami z możliwością przeglądów ogólnych i szczegółowych.

Management praw i ról umożliwiający maksymalne dostosowanie do wprowadzonych nawyków kompetencyjnych organizacji.

Komentarze do zamówień jako spersonifikowana informacja dla zatwierdzających lub dostawców.

Możliwe do ustawienia powiadomienia e-mail w dostosowywalnym indywidualnie reżimie, które przypominają o ważnych działaniach.

Pełnotekstowe wyszukiwanie z podpowiedziami znane z klasycznych e-shopów w celu zwiększenia komfortu w trakcie wyszukiwania.

Opcja połączenia z zewnętrznymi systemami ekonomicznymi umożliwia integrację zamówień z systemami księgowymi i innymi.