elektronizacja zamówień publicznych

JOSEPHINE

JOSEPHINE - elektronizacja zamówień publicznych

 

JOSEPHINE to narzędzie do elektronizacji zamówień publicznych, spełniające wymagania europejskiego ustawodawstwa. Oferuje łatwe i intuicyjne przygotowanie i realizację udzielania i oceniania zamówień publicznych. Umożliwia identyfikowalność pochodzenia wszelkich informacji i dokumentów do zamówień oraz kompletny eksport zamówień i wszystkich protokołów w porządku chronologicznym.

Zlokalizowany w PL, CZ, SK, EN.

Więcej informacji o narzędziu JOSEPHINE
Proebiz

Testowanie

Oferujemy dwumiesięczny okres testowy w ramach akcji BluePilot, w którym wymagamy pokrycia jedynie kosztów związanych z przeszkoleniem.

Edycja, dostosowanie do potrzeb klienta

Budowa JOSEPHINE umożliwia przystosowanie w największym możliwym wymiarze do konkretnych procesów wewnętrznych i specjalnych dokumentów nabywcy. Potrafimy połączyć JOSEPHINE z SYSTEMem PROEBIZ.

Jak nabyć

Roczne lub kilkuletnie uprawnienia („wynajęcie”) do korzystania z funkcji aplikacji w dostępie zdalnym.

Wsparcie użytkowników

JOSEPHINE posiada standardowy hotline i helpdesk w cenie produktu. Można ponadto rozszerzyć usługę o tzw. Program wsparcia, czyli pomoc specjalistów, którą zapewniamy w celu rozwiązania powstałych problemu.