Rozšíření

Rozšiřující funkcionality systému TENDERBOX

Rozšiřující funkcionality systému TENDERBOX

 

TENDERBOX je nejrozšířenějším SW z nákupní platformy PROEBIZ zaměřené na elektronizaci procesů firemního nákupu a veřejných zakázek. Opírá se o velký tým specialistů, který si zakládá na tom, že poskytuje uživateli rychlou a kvalitní technickou nebo odbornou podporu.

Jak funguje e-tender?
Proebiz

Katalog dodavatelů BASE

 
BASE je sdílený katalog e-kvalifikovaných dodavatelů, obsahující základní informace o dodavateli s kontakty a produktovými listy, který je otevřený všem uživatelům systému TENDERBOX. Katalog je kategorizován na základě nejčastěji probíhajících tendrů do 21 kategorií a 153 podkategorií. Uživatel si může pro oslovení zvolit konkrétní dodavatele z katalogu nebo svůj tendr zveřejnit všem dodavatelům v příslušné kategorii. Dodavatelé jsou obeznámeni s pravidly soutěží PROEBIZ TENDERBOX a obesíláni pozvánkami do tendrů těch uživatelů, které zajímají nabídky dodavatelů z katalogu BASE.

Komise

 
Schvalování zadávací dokumentace, komentování hodnocených nabídek nebo odsouhlasení konečného výsledku kompetentní osobou. Vzdálený přístup, z kanceláře, tabletu nebo mobilu šetří čas. Odkudkoliv, kdykoliv.

Kvalifikační a cenové přílohy

 
Funkcionalita umožní administrátorovi dělení nabídky účastníků na části pro samostatné posuzování, a to buď kvůli časové posloupnosti hodnotících kroků anebo pro možnost posuzovat jednotlivé části nabídek odděleně různými osobami či komisemi.

Management uživatelských přístupů

 
Široká variabilita možností nastavení oprávnění jednotlivým administrátorům poskytují ochranu před nežádoucími zásahy do nastavení tendrů kolegů z nepozornosti.

Katalog položek

 
Ukládání položek s jejich specifikací z tendrů do katalogu s možností jejich následného vyhledávání a filtrování je užitečným pomocníkem pro budoucí soutěže.

Management hesel

 
Vhodný nástroj pro držitele ISO a obdobných jiných certifikátů bezpečnosti.

Elektronický podpis

 
Pomoc s přípravou elektronického podpisu a asistence při práci s elektronickým podpisem.

Web Publisher

 
Možnost zveřejňovat informace o vybraných soutěžích na vlastních webových stránkách v graficky přizpůsobitelné podobě. Vhodný nástroj pro trvalé zlepšování konkurence dodavatelského prostředí.

Individuální obchodní podmínky

 
Uživatel má možnost upravit, vložit a zobrazit vlastní obchodní podmínky potenciálním účastníkům již při přihlašovaní se do eAukce a vyžádat si souhlas s jejich obsahem. Dokumentů s oddělenými projevy souhlasu může být více a v čase je ukládána informace o jejich platné verzi.

Facelift vstupní obrazovky portálu

 
Tato funckionalita otevírá možnost úpravy úvodní přihlašovací stránky do TENDERBOXu. Umožňuje vkládat a následně měnit vlastní pozadí domovské stránky. Marketingové využití vstupní obrazovky pro upevnění firemní kultury.

Vlastní doménové jméno

 
V případě potřeby si může uživatel zvolit odlišné doménové jméno pro přihlašování do systému PROEBIZ TENDERBOX od obvykle používaného jmenouzivatele.proebiz.com.

Export dat

 
Funckionalita umožní stažení ZIP souboru se všemi daty pořízenými během tendru v přehledné struktuře.