Jak funguje e-tender?

Tříkolové dynamické porovnání cen v systému TENDERBOX

Jak funguje e-tender?

 

Digitalizace nákupu přináší nové koncepty komunikace s dodavateli - tendering. Za úspěchem každého e-tendru stojí poctivá příprava, precizní popis poptávaného zboží a oslovení vhodných dodavatelů. Standardní e-tender, též známý jako RFx poptávka bývá jednokolový, rozšíření o dynamické porovnání cen, elektronické aukce, nejčastěji tříkolový.

Proebiz

První fáze - vstupní kolo

V první fázi, nazývané též vstupní kolo je oslovenému dodavateli na email doručena pozvánka, která obsahuje všechny náležitosti a informace, které dodavatel potřebuje znát pro své rozhodnutí předložit nabídku. Kromě specifikace poptávaného množství obsahuje také upřesnění ostatních dodavatelských podmínek a návrh smlouvy.

Jednokolové benchmarkingové poptávky - kolo dodavatele

U jednokolových benchmarkingových poptávek předložením nabídky e-tender končí. Z technického pohledu u vícekolových nákupních výběrových řízení můžeme na tuto etapu nahlížet také jako na „kolo dodavatele“, které slouží dodavateli k vyjádření zájmu v tendru a seznámení se s elektronickým nástrojem.

Druhá fáze - kontrolní kolo

Následující fázi nazýváme kolem kontrolním, kvalifikačním nebo též kolem nákupce. Systém znemožňuje dodavateli provést jakýkoliv úkon a nákupce/administrátor tak může snadno zkontrolovat nabídky dodavatelů s ohledem na předložené dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady a „kvalifikovat“ je tak do závěrečné etapy e-tendru.

Závěrečná fáze - soutěžní / aukční kolo

Závěrečnou fází e-tendru je aukční, nebo též soutěžní kolo. Nabídka dodavatele je konfrontována s nejlepšími hodnotami jiných, stejně kvalifikovaných dodavatelů. Ti mohou reagovat na konkurenční nabídky vylepšením vlastní nabídky. V posledních minutách soutěžního kola, v případě změny nabídek dochází k jeho prodlužování, aby ostatní účastníci eAukce měli prostor reagovat. Elektronická aukce končí v momentě, časový odpočet vyprší a kdy všichni účastníci zůstali bez reakce.