Správa nákupních požadavků

WENDY

WENDY - STRATEGIE

 
„Nástroj ulehčující řízení nákupních, resp. požadavků k nákupu počínajících jejich vznikem na straně žadatele, přes připomínkování, schvalování až po rozhodnutí o strategii realizace. Vzniká v rámci platformy nástrojů PROEBIZ jako kooperativní možnost s prostředím JOSEPHINE nebo TENDERBOX. WENDY umožňuje mít všechny relevantní informace o jednotlivých nákupních požadavcích a celém procesu schvalování na jednom místě.“

Dvojstupňové schvalování požadavků

 

Dominantní funkcionalitou WENDY je dvoustupňové schvalování požadavků, které je možné nastavit na stromové větvení organizace se schopností rychlého přizpůsobení se různým velikostem institucí anebo firem. Rychlost komentování požadavků nebo jejich schvalování umožňuje využívání mailových notifikací.

Chci více informací o systému
wendy

Základní obrazovky sw

 
wendy

Hlavní obrazovka administrátora aneb přehled toho nejpodstatnějšího - přehledné řazení požadavků umožňuje administrátorům snadnou orientaci.

wendy

Přehled schvalovacího procesu - schvalování zcela pod vaší kontrolou! Na tomto místě lze jednoduše přiřadit schvalovatele, přiřadit úrovně podle důležitosti nebo jednotlivé požadavky okomentovat.

wendy

Velký přehled všech požadavků na jednom místě. Detailní pohled na realizaci požadavku - vše důležité na jednom místě. Od A do Z (od akceptace po žadatele).

wendy

Přehled všeho, co se v systému „šustne“. V jednoduchém přehledu je vidět to hlavní, co se s požadavky děje.

Jak funguje?

 

Jedno místo

Nástroj zpřehledňuje procesy žádostí, jejich schvalování a vyjadřování se k nim, archivuje jednotlivé připomínky a schválení, včetně podkladů a příloh, ke kterým se jednotliví schvalovatelé vyjadřovali. Důležité informace o procesu, řízení tendru jsou po celou dobu a v reálném čase přístupné všem oprávněným pracovníkům.

Uživatelské ANO!

Narovnali jsme, zjednodušili a zároveň zjednoznačnili proces schvalování a připomínkování nákupních požadavků. Nástroj jich unese nekonečné množství, stejně jako množství uživatelů v různých rolích. Uživatelé se v softwaru velmi rychle orientují a pro zaškolení stačí velmi krátký čas v řádu malých minut.

Kooperátor - odborná podpora

Uživatel s oprávněním založit požadavek má možnost využití odborné podpory osoby v roli „kooperátor“, obvykle osoby z oddělení nákupu nebo veřejných zakázek, která ho bude moci mentorovat při zakládání požadavku, její formulaci, specifikaci, nastavení procesu, připomínkování a schvalování. Vstupy kooperátora jsou archivované jako součást historie dokumentace požadavku.

17 základních funkcionalit

 
„Jednotlivé funkcionality sw do sebe zapadají jako ozubená kola ve strojích.“

Role: uživatelé pracují v různých rolích s nastavitelnými oprávněními.

Schvalování: je dvoustupňové a zohledňuje strukturu organizace na míru.

Automatické schvalování dle nastavených pravidel.

Nastavitelná kategorizace, přizpůsobená zvyklostem organizace.

Databáze dodavatelů dle potřeb a zvyklostí organizace.

Propojení se systémy na elektronizaci veřejných zakázek.(JOSEPHINE)

Propojení s nástrojem na realizaci tendrů. (TENDERBOX)

Vkládání příloh k požadavkům dle potřeby.

Uplatnění vlastní struktury zavedených formulářů k požadavku.

Fulltextové vyhledávání.

Exporty formulářů a obsahu požadavku do PDF.

Detailní historie přístupů, změn, vkládání a exportu.

Dokumentace rozhodnutí dokládající způsob výběru řešení požadavku.

Možnost sledovat, v jaké fázi procesu se aktuálně požadavek nachází.

Přehledný, uživatelsky přívětivý a intuitivní dashboard.

Snadná kooperace pracovníků při realizaci požadavku.

E-mailové notifikace o stavu požadavky nebo výzvy k akci.