Interní nákupní katalog

MARQUET

To základní o MARQUETU

 
"MARQUET je řízený, koordinovaný vnitroorganizační eshop."

MARQUET je ve své podstatě výsledková listina sestavená z vítězných nabídek výběrových řízení provozovatele, ze které si vybraní zaměstnanci mohou objednávat podle svých oprávnění a chovat se jako v klasickém eshopu při plnění „košíku“. Oprávněním je míněno, že každý takový zaměstnanec může být limitován budgetem, výběrem kategorií, časem, na které oprávnění dostal nebo schválením nadřízeného pracovníka.

MARQUET je vnitřní tržiště pro veřejné zadavatele a firmy. Je určen k řízení, zlevnění, automatizaci a k usnadnění opakovaných nákupů. Jeho používání vede k ušetření finančních zdrojů, personálního zatížení a velkého množství času.

MARQUET se hodí ke zjednodušení velkého množství opakovaného nákupu jako je například spojovací materiál, čistící a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, maziva, ochranné pracovní pomůcky, zdravotnický materiál, informační technologie, kancelářská technika, nábytek a další.

MARQUET
Lukáš Vyskočil
MARQUET project manager

Srozumitelný & elegantní

 

Úvodní dashboard ukazuje přehled nejdůležitějších informací – čerpání z nadefinovaných budgetů, požadavky k vyřízení, nové položky v katalogu, apod.

Intuitivní vyhledávání umožní rychlé a přehledné nelezení potřebných položek a to jak kategorizačním stromem nebo fulltextovým vyhledávačem v katalogu nebo produktových skupinách.

Detail každého produktu obsahuje veškeré potřebné informace a je strukturován do dvou stupňů. Informace o produktu a informace o nabídkách dodavatelů a jejich specifikacích.

Velké výhody MARQUETU

 

Snížení transakčních nákladů

Významná úspora času nákupního týmu

Sjednocení nákupních zvyklostí a procesů

Optimalizace řízení dodávek a dodavatelského portfólia

Motivace interního zákazníka a zvýšení kredibility nákupního týmu

Zjednodušení evidence a kontroly výdajů s rozložením na oddělení a osoby

Operativnější vybavovaní časově náročných a finančně nevýznamných položek nákupního koše

Chci víc informací o systému MARQUET

Jak MARQUET funguje?

 

JAK SE MARQUET PLNÍ?

Výsledky výběrových řízení, eAukcí, poptávek i přímé volby jsou odeslány do tzv. garáže v MARQUETu, kde správce překontroluje úplnost dat, vloží do příslušné kategorie katalogu a zvolí okamžik zveřejnění. Když v MARQUETu u některé položky klesne virtuální zásoba pod nastavenou mez, systém informuje správce katalogu.

JAK JE TO S OBJEDNÁVKAMI?

Poptávka (předobjednávka) zaměstnance na konkrétní produkt a jeho množství, sumarizovaná podle obsahu „košíku“, je předána ekonomickému nástroji zadavatele a tady se změní v klasickou objednávku. MARQUET také umí posílat objednávky přímo dodavateli. Podle smluvně nastavených pravidel s dodavatelem mohou být objednávky odesílány až po kumulaci potřebného množství.

JAK S IMPLEMENTACÍ?

Otevření MARQUETu pro vnitřní nákup předchází implementační proces, který umožní připravit nástroj přesně podle potřeby organizace, kategorizovat produkty a podílet se zkušenostmi na jejich výběru, nastavit oprávnění jednotlivých zaměstnanců s ohledem na organizační strukturu firmy.

Ekonomika & efektivita

 

Ekonomický dopad přesunu části vysoutěženého nákupu do vnitřních nákupních katalogů a zároveň usnadnění řízení požadavků podřízeným ekonomickým subjektům je mimořádný. Na začátku je obvykle zdrženlivost a po prvních dnech fungování přichází úleva a spokojenost. Detailní přehled o množství a cenách nakupovaných komodit napříč všemi přímo řízenými organizacemi. On-line generování reportingových sestav.

Odlišnost, intuitivnost & jednoduchost

 

MARQUET je přátelský a pracuje se v něm dobře a jednoduše. Tohle pravidlo je včleněno do všech nástrojů PROEBIZ a jednoznačně se to podařilo i tady. Žádné zbytečné klikání navíc, žádné složitosti. Nástroj je vystavěn tak, aby nákupy mohl obsluhovat kdokoliv, kdykoliv a bez náročných kurzů nebo školení. Tak, aby si svou objednávku mohl udělat třeba i z mobilu. Při správném nastavení procesů schvalování a řízení nákupu pomocí budgetu funguje MARQUET maximálně automatizovanou formou, čili každý uživatel řeší přesně to, co se ho týká a má přehled o tom, co ho zajímá.

Proebiz

18 základních funkcionalit MARQUETU

 
„Jednotlivé funkcionality katalogu musí do sebe zapadat jako ozubená kola ve strojích.“

Plánování a limity čerpání nastavitelné na komodity nebo uživatele.

Možnost napojení na externí nákupní nástroje umožní přímo integrovat položky z existujících sw.

Přizpůsobitelná kategorizace položek podle interních komoditních členění organizace.

Hromadný import/export položek protokolů nebo dat potřebných pro reporty a statistiky.

Automatický objednávkový systém umožňující automatické odesílání schválených objednávek dodavateli.

Zobrazování oblíbených položek a nejčastěji nakupovaných komodit uživatele.

Evidence a kontrola jako samoregulační mechanismus nastavitelný na kategorie, oddělení nebo role.

Přehledný navigační panel uživatele s informacemi o stavu objednávky, novinkách v katalogu nebo úkonech uživatele k vyřízení.

Pružně nastavitelný schvalovací proces na jednotlivé kategorie, role, organizační jednotky nebo nastavitelné finanční prahy či objednávky.

Objednávkový systém eShopu v provedení nákupního košíku pro zvýšení komfortu interního uživatele.

Automatická aktualizace informací o stavu a dostupnosti položky na základě objednávek a smluvních podmínek.

Garáž položek jako kontrolní krok před zařazením aktualizované položky do tržiště.

Přehledy, reporty, analýzy jako důležitá manažerská pomůcka k řízení nákupu s možností celkových přehledů dílčích detailů.

Management práv a rolí umožňující maximální přizpůsobení zavedeným kompetenčním zvyklostem organizace.

Komentáře k objednávkám jako personifikovaná informace schvalovatelům nebo dodavatelům.

Nastavitelné e-mailové notifikace v individuálně přizpůsobitelném režimu připomínají důležité úkony.

Fulltextové vyhledávání s našeptávačem známé z klasických e-shopů pro zvýšení komfortu a uživatelské přívětivosti uživatele při vyhledávání.

Možnost napojení na externí ekonomické systémy počítá s integrací nákupních objednávek s účetními a jinými systémy.