Bratislavské DNS: transparentně, inovativně a bez starostí

/
Tobogan / blog 
/
Bratislavské DNS: transparentně, inovativně a bez starostí

Bratislavské DNS: transparentně, inovativně a bez starostí

26. 2. 2019 14:34   Bára Horsáková

26 Feb


Hlavní město Bratislava realizuje výběr dodavatelů inovativním způsobem. V průběhu čtyř let bude mezi hospodářské subjekty zajišťující služby zimní a letní údržby komunikací a městské zeleně rozděleno více než 40 milionů €. Finanční objem zakázky budí pozornost. Svou výší se jedná o v tuto chvíli největší DNS vyhlášené na území Slovenska a tak není divu, že zastupitelé kladou důraz na transparentnost, hospodárnost a efektivnost celého procesu a tato kritéria svou povahou DNS jistě naplňuje.

Za první bezespornou výhodou je možné považovat snížení administrativní náročnosti spojené s předkládáním kvalifikačních dokumentů a jejich kontrole. V praxi doposud méně využívaný postup DNS odkrývá další výhody. Dodatečná možnost kvalifikace dalších dodavatelů pro nově vyhlašované výzvy po celou dobu trvání DNS pak rozhodně přispívá k zvyšování konkurenčního prostředí uchazečů a tím pak transparentnosti a hospodárnosti celého procesu.

Předmět zakázky v rámci DNS je definován prvními třemi číslicemi CPV kódu a k jeho detailnímu upřesňování pak dochází až v jednotlivých výzvách na předložení nabídky. Odbor veřejného obstarávání tak nemusí zvažovat a specifikovat všechny podmínky kontraktu dopředu, jak tomu bývá u rámcových smluv, ale naopak pružně reagovat na aktuálně vzniklou potřebu se všemi dílčími okolnostmi, což opět významně snižuje případnou chybovost v procesu na straně Města.

Více informací k zakázce v JOSEPHINE >>