Przejrzysty, innowacyjny i bezproblemowy

/
Tobogan / blog 
/
Przejrzysty, innowacyjny i bezproblemowy

Przejrzysty, innowacyjny i bezproblemowy

26. 2. 2019 14:34   Bára Horsáková

26 Feb


Miasto Bratysława w innowacyjny sposób dokonuje wyboru dostawców. W ciągu czterech lat zostanie rozdzielonych między operatorów świadczących usługi zimowego i letniego utrzymania dróg i zieleni miejskiej ponad 40 milionów €. Wysokość kwoty finansowej zamówienia przyciąga uwagę. Na chwilę obecną jest to największy DSZ ogłoszony na Słowacji, i nic dziwnego, że przedstawiciele podkreślają przejrzystość, oszczędność i efektywność procesu i te kryteria w pełnym zakresie DSZ spełnia.

Pierwszą niekwestionowaną korzyścią jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych ze złożeniem dokumentów kwalifikacyjnych i ich kontrola. W praktyce do tej pory mniej używany system DSZ odkrywa dalsze możliwości. Dodatkowe kwalifikacje są szansą dla dalszych dostawców do nowych wyzwań podczas całego okresu trwania DSZ, to z pewnością przyczyni się do zwiększenia środowiska konkurencyjnego i tym samym do przejrzystości i efektywności procesu.

Przedmiot zamówienia w systemie DSZ jest zdefiniowany przez pierwsze trzy cyfry kodu CPV a do jego szczegółowej specyfikacji dochodzi dopiero w konkretnych zaproszeniach do składania ofert. Dział zamówień publicznych nie musi rozważać i określać wszystkich warunków umowy z wyprzedzeniem, jak ma to miejsce w przypadku umów ramowych, ale raczej elastycznie reaguje na bieżące potrzeby wynikające z okoliczności, co z kolei znacznie obniża potencjalne błędy w procesie popełniane ze strony Miasta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, zobacz tutaj >>