Slovenské ministerstvo jako první v Evropě

/
Tobogan / blog 
/
Slovenské ministerstvo jako první v Evropě

Slovenské ministerstvo jako první v Evropě

2. 4. 2020 15:49   Bára Horsáková

2 Apr


Ministerstvo zdravotnictví SR jako první v EU uskutečnilo výběr dodavatele plicních ventilátorů elektronickou formou v režimu „Priameho rokovacieho konania“ (v ČR Jednacího řízení, pozn. redaktora). Iniciátorem vzniku elektronického nástroje FLASHBON nad platformou JOSEPHINE PROEBIZ se zohledněním nejnovějších návrhů Evropské komise ze dne 1. 4., bylo přímo ministerstvo.

V průběhu 24 hodin tak zajistilo nákup 438 kusů potřebné zdravotnické techniky. Celkově dnes Ministerstvo zdravotnictví SR nakoupilo 535 kusů plicních ventilátorů elektronickou formou v režimu „Priameho rokovacieho konania“ prostřednictvím elektronického nástroje.

Ministerstvo momentálně plánuje vyhlásit v tomto režimu i další soutěže.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Eliášová
mluvčí
Ministerstvo zdravotníctva SR

Tel.: +421 2 593 73 116
Fax.: +421 2 547 77 983
e-mail: tlacove@health.gov.sk