Profesjonalne wsparcie zakupów

Program Wsparcia

Wykorzystaj PROEBIZ w stu procentach z Programem Wsparcia

 

eAukcyjny Program Wsparcia ( AP - assistance program) dla użytkowników, pomaga im w rozwiązywaniu problemów z realizacją konkretnego typu postępowania. Pomaga w wyborze strategii negocjacji eAukcyjnych, który typ eAukcji wybrać oraz jak sformułować tekst zamówienia. Kiedy należy rozpocząć eAukcję. Dla naszego klienta możemy skontrolować wytyczne eAukcji, ustawienia, logowania dostawców, przebieg oraz wynik eAukcji. W Programie Wsparcia umożliwiamy aktywny dostęp do szablonów eAukcyjnych lub do katalogu dostawców Dla klientów PROEBIZ, którzy są zainteresowani realizacją większej ilości eAukcji oraz zapytań, AP jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym wsparcie i poprawę efektywności realizowanych eAukcji.

Program Wsparcia jest usługą płatną. Opłaca się go w formie rocznego abonamentu biorąc pod uwagę liczbę administratorów oraz liczbę postępowań. Koszty programu z reguły zwracają się zaraz po zrealizowaniu pierwszej eAukcji.

W AP uczestniczą osoby pracujące w HOUSTON, czołowi specjaliści z zespołów ds. obsługi klienta oraz współpracujący z nami specjaliści.

MARQUET

TOP usługi Programu Wsparcia

 

Konsultacje

Telefoniczne, osobiste lub e-mailowe, dotyczące wyboru strategii negocjacji, wyboru i formy komunikacji z dostawcą, wyboru eAukcji, warunków eAukcji, ustawień sali eAukcyjnej, przygotowania i kontroli dokumentacji przetargowej. Współpraca podczas przygotowania i przeprowadzania eAukcji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Konsylium

PROEBIZ zbierze specjalistów oraz praktyków, którzy posiadają doświadczenie z zakresu problematyki rozwiązywanej sytuacji, która wymaga fachowej konsultacji, zorganizuje wspólną rozmowę konferencyjną, w której uczestniczy również klient słysząc opinie specjalistów i mając możliwość zadania potrzebnych pytań.

Poszerzone wsparcie techniczne

ingerencja z poziomu programatora do ustawień eAukcji. Rozwiązywanie kolizji, wnioski o uczestnictwo, łączenie powtarzających się ofert dostawców, pomoc przy przygotowaniu podpisu elektronicznego, asystowanie podczas pracy z podpisem elektronicznym, śledzenie wiadomości e-mail, zmiana typu eAukcji i inne.

Kolejna korzyść płynąca z rozszerzonego wsparcia technicznego

 

Udostępnienie szablonu eAukcyjnego (TEMPLATES)

Kontrola poprawności aAukcji przed jej opublikowaniem

Kontrola ustawień eAukcji

Kontrola ustawień eAukcji pod kątem ustawy o zamówieniach publicznych

Wyszukiwanie i wybór dostawcy

Kontakt z dostawcą

Superwizja Rundy aukcyjnej

Administracja Rundy aukcyjnej