WORKFLOW

WORKFLOW - zarządzanie zapotrzebowaniem zakupowym

 

Workflow zwiększa efektywność zarządzania procesami zakupowymi od momentu powstania zapotrzebowania, aż do jego realizacji. System przyspiesza zatwierdzanie wniosków zakupowych i dodawanie komentarzy do zgłoszonych zapotrzebowań. Workflow zapewnia możliwość nadzorowania postępu procesów zamówień. Dostęp do oprogramowania umożliwia koordynowanie obiegu dokumentów potwierdzających dostarczenie produktów i przejęcia produktu przez wnioskodawcę.

Workflow umożliwia opracowanie nieograniczonej ilości jedno lub wielopozycyjnych zapotrzebowań. Ilość wygłaszających, opracowujących, obserwatorów i załączników nie jest ograniczona.

MARQUET

Testování

Zájemcům umožňujeme dvouměsíční bezplatný testovací provoz tzv. BluePilot na „ostrém“ sw. Není omezen počet požadavků, administrátorů a schvalovatelů s tím, že musí projít zaškolením. Požadujeme úhradu nákladů za školitele.

Úpravy, customizace

V testovacím provozu provádíme jen základní nastavení. Při pořízení nástroje je nezbytné schvalovací, změnový a realizační proces požadavku nastavit podle ustálených procesů konkrétního klienta. Implementace je časově náročnější, než je tomu u jiných nástrojů PROEBIZ. Další customizace jsou možné.

Pořízení Workflow

Poskytnutí nástroje vzdáleným přístupem na jeden nebo více let.

Shrnutí přínosů WORKFLOW

 

Struktura formuláře požadavku je přizpůsobitelná potřebám uživatele

Možnost nastavení schvalovacího cyklu přímo na potřeby klienta

Připravené propojení s PROEBIZ SYSTÉMY a jinými IS

Jazyková lokalizace CZ, SK, PL, HR

Ostatní přínosy

 

Detailní přehled o stavu zpracování požadavku v kterémkoliv čase

Odpovědnost za jednotlivé procesní aktivity

Záznam historie procesu od vzniku požadavku po jeho vyřízení

Mimořádná procesní adaptabilita nástroje

Kdo už s námi digitalizuje

 
  • aero
  • aero