Polska szuka innych sposobów elektronizacji

/
Tobogan / blog 
/
Polska szuka innych sposobów elektronizacji

Polska szuka innych sposobów elektronizacji

14. 3. 2019 14:24   Bára Horsáková

14 Mar


Urząd Zamówień Publicznych ogłosił, że wycofuje się z umowy na zaprojektowanie i dostawę oprogramowania do krajowej platformy e-Zamówienia e-Procurement.

Zamiast tego instytucje mogą nadal wykorzystywać istniejący bezpłatny system państwowy miniPortal do komunikacji i otrzymywania ofert drogą elektroniczną lub alternatywnie jedno z komercyjnych narzędzi europejskich, lub krajowych.

e-zamowienia.info >>

Źródło: www.uzp.gov.pl

e-zamowienia.info