Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace