Uprava i održavanje cesta JM županije, ƒƒdržavna uprava