WORKFLOW

WORKFLOW - vođenje nabavnih zahtjeva

 

Workflow povećava efektivnost vođenja nabavnih procesa od trenutka nastanka zahtjeva pa sve do njegovog izvršenja. Na početku olakšava i ubrzava odobravanje ili podsjećanje zahtjeva i daljnje mogućnosti nadzora nad njegovim poslovanjem, naruđbom proizvoda i dokaza o njegovoj isporuci i preuzimanju od strane naručitelja.

Omogućava provođenje neograničenog broja zahtjeva sa jednom ili više stavaka. Ograničen nije niti broj oglašivača, provoditelja procesa, promatrača, te priloga zahtjevu.

MARQUET

Testování

Zájemcům umožňujeme dvouměsíční bezplatný testovací provoz tzv. BluePilot na „ostrém“ sw. Není omezen počet požadavků, administrátorů a schvalovatelů s tím, že musí projít zaškolením. Požadujeme úhradu nákladů za školitele.

Úpravy, customizace

V testovacím provozu provádíme jen základní nastavení. Při pořízení nástroje je nezbytné schvalovací, změnový a realizační proces požadavku nastavit podle ustálených procesů konkrétního klienta. Implementace je časově náročnější, než je tomu u jiných nástrojů PROEBIZ. Další customizace jsou možné.

Pořízení Workflow

Poskytnutí nástroje vzdáleným přístupem na jeden nebo více let.

Shrnutí přínosů WORKFLOW

 

Struktura formuláře požadavku je přizpůsobitelná potřebám uživatele

Možnost nastavení schvalovacího cyklu přímo na potřeby klienta

Připravené propojení s PROEBIZ SYSTÉMY a jinými IS

Jazyková lokalizace CZ, SK, PL, HR

Ostatní přínosy

 

Detailní přehled o stavu zpracování požadavku v kterémkoliv čase

Odpovědnost za jednotlivé procesní aktivity

Záznam historie procesu od vzniku požadavku po jeho vyřízení

Mimořádná procesní adaptabilita nástroje

Kdo už s námi digitalizuje

 
  • aero
  • aero