Mesto Snina

MECOM Humenné, a.s.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.R. Prešov

CHEMES, a.s. Humenné